AKTUÁLNÍ SEMINÁŘE

AKTUÁLNĚ

seminář: Aktuální stav školské legislativy zaměřený na SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Právní úprava daná novelou školského zákona a prováděcí vyhláškou č. 27/2016 Sb. s účinností od 1. 9. 2016 (aplikace podpůrných opatření, organizace vzdělávání,…). Připravované změny v prováděcích předpisech.Financování společného vzdělávání.