SEMINÁŘE - školství

  Aktuální stav školské legislativy - novela školského zákona a vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se SVP

  Brno
   [12.10.17]  

  BOZP a PO v regionálním školství a současné legislativní změny

  Praha
   [15.11.17]  

  Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků základních uměleckých škol

  Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy

  Hodnocení zaměstnanců, vedení hodnotícího pohovoru

  Praha
   [09.11.17]  
  Brno
   [14.11.17]  

  Jak na děti s problémovým chováním? aneb Na mě si nepřijdeš!

  Brno
   [31.10.17]  
  Praha
   [29.11.17]  

  Jak pomoci autistickým dětem ve škole

  Praha
   [09.11.17]  
  Brno
   [15.11.17]  

  Jak pomoci dětem s ADHD a ADD

  Brno
   [11.10.17]  
  Praha
   [01.11.17]  

  Náprava specifických poruch učení prakticky

  Brno
   [10.10.17]  
  Praha
   [15.11.17]  

  Poruchy chování I (akreditace MŠMT ČR) PhDr. Andrej Drbohlav

  Ostrava
   [03.10.17]  
  Brno
   [10.10.17]  
  Praha
   [23.11.17]  

  Poruchy chování II (akreditace MŠMT ČR) PhDr. Andrej Drbohlav

  Ostrava
   [26.10.17]  
  Brno
   [31.10.17]  
  Praha
   [24.11.17]  

  Poruchy osobnosti (akreditace MŠMT ČR) PhDr. Andrej Drbohlav

  Ostrava
   [02.11.17]  
  Brno
   [21.11.17]  
  Praha
   [15.12.17]  

  Příspěvek na úhradu péče poskytované dětem v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a další rozhodování ředitele zařízení

  Brno
   [11.10.17]  
  Praha
   [14.11.17]  

  Správní řízení ve školství

  Praha
   [01.11.17]  
  Brno
   [15.11.17]  

  Školní zralost

  Brno
   [21.11.17]  
  Praha
   [13.12.17]  

AKTUÁLNĚ

* Studium pro asistenty pedagoga
Kurz aktuálně nabízíme za zvýhodněnou cenu 8.500 Kč
* Rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Do naší nabídky jsme nově zařadili rekvalifikační program Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky akreditovaný MŠMT. Součástí programu je také kvalifikační zkouška. Bližší informace najdete ve složce REKVALIFIKACE.
* Semináře Poruchy chování a Poruchy osobnosti
s naším předním psychopatologem PHDR. ANDREJEM DRBOHLAVEM
* FUNKČNÍ STUDIUM řídících pracovníků škol a školských zařízení
Na podzim 2017 budeme otevírat "Funkční studium řídících pracovníků škol a školských zařízení". Toto studium Vám nyní nabízíme za zvýhodněnou cenu 9.900 Kč.