Škola v proměnách

autor: Milan Pol
vydavatel: Masarykova univerzita Brno 2009
dostupnost: ihned
Publikace je zaměřena na zásadní otázky rozvoje škol v současné době.

Autor v ní nejprve pojednává o specifických charakteristikách škol jako institucí, organizací a pospolitostí a o  jejich vedení, řízení a správě škol v prostředí rostoucího tlaku na vnější odpovědnost. Poté si všímá významných procesů fungování škol – zejména mnohostranných procesů učení a spolupráce ve školách, práce škol s daty, otázek vztahu škol a grantových prostředků, úkolů a výzev plynoucích pro školy ze zesilujících akcentů na celoživotní učení. Stranou nezůstávají ani otázky podpory škol a přípravy vedoucích pracovníků škol – v zájmu toho, aby školy byly schopny uvedené procesy zvládat. Publikace může oslovit zájemce o teorii i praxi – např.  teoretiky, výzkumníky, školské politiky, vedoucí pracovníky škol, učitele, ale i další jednotlivce a skupiny.

194 stran

Expediční poplatek:  75,- Kč (při zaslání na dobírku 110,-- Kč)
K zakoupení bude také na seminářích pořádaných naším vzdělávacím zařízením.

240,- Kč

AKTUÁLNĚ

*Přerušení výuky
S ohledem na aktuální nařízení vlády se od 12. 10. 2020 přerušuje prezenční výuka ve všech kurzech a vzdělávacích programech.
* Rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Do naší nabídky jsme nově zařadili rekvalifikační program Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky akreditovaný MŠMT. Součástí programu je také kvalifikační zkouška. Bližší informace najdete ve složce REKVALIFIKACE.
*Asistent pedagoga
Asistent pedagoga za zvýhodněnou cenu 8.500,- Kč