ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ

 

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Anotace:

  • Komunikace v zátěžové situaci, překonávání ostychu
  • Základní pravidla přesvědčivého vystoupení
  • Jak upoutat pozornost posluchače
  • Nonverbální podpora přesvědčivosti
  • Příprava na veřejné vystoupení, komunikace s médií, zklidňující techniky
  • Asertivita jako nástroj jednání, asertivní chování
  • Základní asertivní práva, dovednosti, typy asertivity
  • Taktika jednání, sociální percepce
  • Zásady účinného jednání