Celostátní vzdělávací setkání vedoucích pedagogických pracovníků ZUŠ

termín: 15.05.2019 - 16.05.2019

určeno pro:   školy časový rozsah:   dvoudenní setkání
místo konání:   MIKULOV - HOTEL GALANT, Mlýnská 2 akreditace:   MŠMT ČR čj.: MSMT-25603/2018-2-712
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu. lektor:   Mgr. Hynek Nespěšný, PhDr. Jeroným Klimeš, Ph.D.
typ semináře:   cena vč. DPH:   2.490 Kč

Parkování u hotelu zdarma

Program: 

15. 5.   12.30 – 17.30 hod. (prezence od 11.00 hod., 11.30 - 12.30 hod. oběd)

Mgr. Hynek Nespěšný                                                          

Správní řízení v základní umělecké škole

Seminář je zaměřen na právní úpravu správního řízení ve školství se specifiky v základní umělecké škole

 • Rozhodnutí ředitele základní umělecké školy (na která rozhodnutí se vztahuje správní řád a na která se správní řád nevztahuje).
 • Přijetí/nepřijetí k základnímu uměleckému vzdělávání.
 • Prominutí, snížení úplaty za základní umělecké vzdělávání.
 • Vyloučení žáka ze základního uměleckého vzdělávání.
 • Odvolání proti rozhodnutí.


 

 16. 5.    8.00 – 13.00 hod.

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.                                        

Manipulace v mezilidké komunikaci a obrana proti ní

Cílem semináře je seznámit Vás se specifickým fenoménem mezilidské komunikace – s manipulací. Seznámíte se s hlavními typy manipulátorů, naučíte se rozpoznávat nejčastěji používané manipulativní techniky a ujasníte si, proč mohou být účinné. A dozvíte se, jaké jsou možnosti konstruktivní sebeobrany proti manipulativnímu jednání.

 • Definice manipulace (co je a co není manipulace), typologie manipulátorů, určování druhů manipulátorů, určování druhů manipulativního chování na příkladech.
 • Manipulativní pravidla, hry podle Berneho (transakční analýza), cyklus manipulace a antimanipulace, deriváty manipulace (pocit nároku, závist, sebelítost a sebenenávist).
 • Uvažování a prožívání manipulátorů při úspěšné a neúspěšné manipulaci, degenerace mluvy, distribuce viny versus dominance. Škodlivost manipulace ve vztahu k oběti i k samostatnému manipulátorovi.
 • Efektivní obrana proti manipulaci. Práce s časem a aktivací klienta, různé techniky na odhalení a zvládnutí manipulace, včetně asertivních.
 • Shrnutí hlavních zásad, společná diskuse a výměna zkušeností. 

(konkrétní dotazy k jednotlivým seminářům je možno zaslat před seminářem, budou zařazeny do programu)

Máte-li o setkání zájem, zašlete prosím závaznou přihlášku do 7. 5. 2019. Po tomto datu je možné se přihlásit po telefonické dohodě.

MOŽNOSTI

 • 16. 5. 2019 - oběd - 220 Kč
 • 15. 5. 2019 - večeře - 180 Kč
 • 15. 5. 2019 - oběd - 220 Kč
 • ubytování jednolůžkový pokoj (cena za osobu včetně snídaně) - 1500 Kč
 • ubytování - dvoulůžkový pokoj (cena za osobu včetně snídaně) - 900 Kč