Celostátní vzdělávací setkání vedoucích pedagogických pracovníků zařízení pro výkon ústavní o ochranné výchovy

termín: 13.05.2019 - 14.05.2019

Zveme Vás na akreditovaný vzdělávací program

určeno pro:   časový rozsah:   dvoudenní vzdělávací program
místo konání:   MIKULOV - HOTEL GALANT, Mlýnská 2 akreditace:   MSMT-13687/2018-2-471, MSMT - 10145/2016-2-256
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu vzdělávání. lektor:   PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., PaeDr. Milan Pavlík
typ semináře:   cena vč. DPH:   2.490 Kč

Parkování s dostatečným počtem míst u hotelu zdarma

Program:
13. 5.     12.30 – 17.30 hod. (od 11.00 hod.- prezence; 11.30 – 12.30 hod.- oběd, 12.30 hod.- zahájení semináře)   

 

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.                

Manipulace v mezilidské komunikaci a obrana proti ní

 

Cílem semináře je seznámit Vás se specifickým fenoménem mezilidské komunikace – s manipulací. Seznámíte se s hlavními typy manipulátorů, naučíte se rozpoznávat nejčastěji používané manipulativní techniky a ujasníte si, proč mohou být účinné. A dozvíte se, jaké jsou možnosti konstruktivní sebeobrany proti manipulativnímu jednání.

 • Definice manipulace (co je a co není manipulace), typologie manipulátorů, určování druhů manipulátorů, určování druhů manipulativního chování na příkladech.
 • Manipulativní pravidla, hry podle Berneho (transakční analýza), cyklus manipulace a antimanipulace, deriváty manipulace (pocit nároku, závist, sebelítost a sebenenávist).
 • Uvažování a prožívání manipulátorů při úspěšné a neúspěšné manipulaci, degenerace mluvy, distribuce viny versus dominance. Škodlivost manipulace ve vztahu k oběti i k samostatnému manipulátorovi.
 • Efektivní obrana proti manipulaci. Práce s časem a aktivací klienta, různé techniky na odhalení a zvládnutí manipulace, včetně asertivních.
 • Shrnutí hlavních zásad, společná diskuse a výměna zkušenosti.

 

14. 5.   8.00 – 13.00 hod.                                                   

Akreditace MŠMT č.j.:MSMT- 10145/2016-2-256 „Hodnocení zaměstnanců, vedení hodnotícího pohovoru“

PaedDr. Milan Pavlíklektor s dlouholetou řídící praxí ve školství

Hodnocení zaměstnanců, vedení hodnotícího pohovoru

 

Seminář je zaměřen prakticky s příklady dobré praxe.

 • Hodnotit či nehodnotit.
 • Jakým způsobem hodnotit.
 • Metody hodnocení.
 • Hodnotící rozhovor.
 • Chyby v hodnocení.
 • Případové studie, diskuse.

                                                                                             

 

V případě zájmu o toto setkání odešlete prosím přihlášku e-mailem popř. poštou nejpozději do 7. 5. 2019.

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

  

MOŽNOSTI

 • 14. 5. - oběd - 220 Kč
 • 13 5. - večeře - 180 Kč
 • 13.5. - oběd - 220 Kč
 • ubytování - jednolůžkový pokoj(cena za osobu včetně snídaně) - 1500 Kč
 • ubytování - dvoulůžkový pokoj(cena za osobu včetno snídaně) - 900 Kč