Zákoník práce a jeho specifika ve školství I

termín: 29.01.2020

Přehled nejdůležitějších aktuálních právních předpisů v oblasti pracovního práva.

určeno pro:   školy časový rozsah:   od 9:00 do 15:00, prezence od 8:30 hod.
místo konání:   Praha - ŠKOLÍCÍ ZAŘÍZENÍ KVĚTNICE, Na Květnici 10 - popis cesty: metro C, stanice Pražského povstání,ulicí Táborskou dolů, za semafory, poté, co minete po pravé straně schody do parku, se dáte neoznačenou ulicí vpravo= ulice Na Květnici. Asi po 150 metrech – druhá budova – po schodech nahoru Květnice akreditace:   MSMT č.j.: 467/2019-2-49
var. symbol:   podle místa konání: Brno v.s.0320, Praha v.s. 0120 lektor:   JUDr. Dagmar Lichovníková
typ semináře:   jednodenní seminář cena vč. DPH:   1.390 Kč

 

Program:

  • přehled nejdůležitějších aktuálních právních předpisů v oblasti pracovního práva
  • pracovnělékařské služby  (vstupní, preventivní prohlídky, úhrada za pracovnělékařské služby)
  • kdo je na pracovní místo jmenován, odvolání z pracovního místa, postup po odvolání vedoucího zaměstnance, jmenování a odvolání ředitele
  • co lze dát do pracovní smlouvy
  • jak správně uzavírat pracovní poměr na dobu určitou, speciální úprava pracovního poměru na dobu určitou u pedagogických pracovníků
  • sjednávání zkušební doby
  • způsoby skončení pracovního poměru, postup při organizační změně, postup při porušení “pracovní kázně“
  • dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti
  • diskuse

Máte-li o seminář zájem, zašlete přihlášku prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách, e-mailem popř. poštou tak, abychom přihlášku obdrželi nejpozději 3 dny před konáním semináře (po tomto datu se lze přihlásit po telefonické dohodě) a poplatek uhraďte prosím na účet vedený u KB Žďár n. S. č.ú. 5363060267/0100, v.s. 0320 - Brno, v.s. 0120 - Praha. 

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. Přihlášku odešlete i v případě platby v hotovosti. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín podání přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

MOŽNOSTI