Společné vzdělávání - právní aspekty

termín: 22.01.2020

Seminář určený pracovníkům škol a školských zařízení a a dalším zájemcům

určeno pro:   školy časový rozsah:   9:00 - 13.30 hod., prezence od 8:30 hod.
místo konání:   Brno - SŠ INFORMATIKY, POŠTOVNICTVÍ A FINANČNICTVI, Čichnova 23 (od hl. nádr. ČD tram. č. 1 směr Bystrc, zast. Vozovna-Komín) akreditace:   MŠMT ČR č.j.: MSMT-410/2017-1-63
var. symbol:   Jihlava v.s. 0920, Praha v.s. 1020, Brno v.s. 1120, Olomouc v.s. 1220, Ostrava v.s. 1320 lektor:   JUDr. Hana Poláková - odborník na školskou legislativu, autorka odborných publikací
typ semináře:   jednodenní seminář cena vč. DPH:   1.490 Kč

Obsahem semináře je:

·         Novinky ve společném vzdělávání, které přinesly poslední novely vyhlášky č. 27/2016 Sb.

·         Změny u individuálních vzdělávacích plánů.

·         Změny poradenských služeb ŠPZ.

·         Změny u asistentů pedagoga včetně jeho financování.

·         Podmínečná podpůrná opatření.

Termín podání přihlášek: Máte-li o seminář zájem, zašlete přihlášku e-mailem nebo poštou tak, abychom ji obdrželi nejpozději 3 dny před konání semináře a poplatek prosím uhraďte prosím na účet vedený u KB Žďár n. S., č.ú. 5363060267/0100, Jihlava v.s. 0920, Praha v.s. 1020, Brno v.s. 1120, Olomouc v.s. 1220, Ostrava v.s. 1320

 Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

 

MOŽNOSTI