Správní řízení ve školství

termín: 19.11.2020

právní úprava správního řízení ve školství, rozhodnutí vydávána řediteli škol a školských zařízení.....

určeno pro:   časový rozsah:   9:00 - 13:30 hod., prezence od 8:30 hod.
místo konání:   Praha - ŠKOLÍCÍ ZAŘÍZENÍ KVĚTNICE, Na Květnici 10 - popis cesty: metro C, stanice Pražského povstání,ulicí Táborskou dolů, za semafory, poté, co minete po pravé straně schody do parku, se dáte neoznačenou ulicí vpravo= ulice Na Květnici. Asi po 150 metrech – druhá budova – po schodech nahoru Květnice akreditace:   MŠMT ČR č.j.MSMT-13687/2018-2-471
var. symbol:   podle místa konání: Praha v.s. 1820, Brno v.s. 1720 lektor:   Mgr. Marta Hromková - odborný lektor se specializací na správní řízení ve školství, spoluautorka odborné publikace "Správní řád pro školy a školská zařízení"
typ semináře:   jednodenní seminář cena vč. DPH:   1.390 Kč

Program:

  • právní úprava správního řízení ve školství 
  • rozhodnutí vydávána řediteli škol a školských zařízení
  • účastníci řízení a zastupování, postup před zahájením řízení
  • zahájení řízení, průběh řízení před správním orgánem 1. stupně (protokol, spis – jeho náležitosti, podklady řízení)
  • právní úprava oznamování doručování
  • náležitosti rozhodnutí, odvolání
  • propojení obecné úpravy správního řádu s dalšími právními předpisy
  • dosavadní poznatky, nejčastější chyby za dobu účinnosti správního řádu
  • dotazy, diskuse

 

Případné konkrétní dotazy je možno zasílat předem, budou zodpovězeny v průběhu semináře.

Termín podání přihlášek: vždy nejpozději 3 dny před konáním semináře, poté je možno se přihlásit po tel. dohodě. Máte-li o seminář zájem, zašlete přihlášku prostřednictvím přihlašovacího formuláře na našich webových stránkách (popř. e-mailem, poštou) a poplatek uhraďte prosím na účet vedený u KB Žďár nad Sázavou č.ú. 5363060267/0100, v.s. 1720 (Brno), v.s. 1820 (Praha). Přihlášku odešlete i v případě platby v hotovosti.

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín podání přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

MOŽNOSTI