Logopedický asistent – podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární logopedická prevence

termín: 16.01.2021 - 27.03.2021
všechny termíny cyklu:
16.01.2021 | 17.01.2021 | 13.02.2021 | 14.02.2021 | 27.02.2021

Program organizačně i lektorsky zabezpečuje společnost V lavici s.r.o. (www.vlavici.cz)

POZOR ZMĚNA: KURZ BUDE PROBÍHAT ONLINE FORMOU. PREZENČNÍ FORMOU BUDE PROBÍHAT POUZE ZÁVĚREČNÝ POHOVOR.
určeno pro:   školy časový rozsah:   66 hodin (44 hodin výuky, 20 hodin praxe, 2 hodiny závěrečná zkouška)
místo konání:   Brno - TC academy s. r. o., Křenová 71 akreditace:   MSMT – 976/2020-11-173
var. symbol:   lektor:   Mgr. et Mgr. Andrea Schmalzová - garant kurzu, Mgr. Šárka Smitková, Mgr. et Mgr. Barbora Habartová , Mgr. Bc. Eliška Opatřilová
typ semináře:   cena vč. DPH:   5.850 Kč
poznámka:  Termíny kurzu: 16. - 17. 1. 2021 (9:00 - 18:00), 13. - 14. 2. 2021 (9:00 - 18:00), 27. 2. 2021 (9:00 - 18:00) Závěrečný pohovor: 27. 3. 2021 PREZENČNÍ FORMOU BUDE PROBÍHAT POUZE ZÁVĚREČNÝ POHOVOR. UPOZORŇUJEME, ŽE TERMÍN ZÁVĚREČNÉHO POHOVORU SE MŮŽE LIŠIT V NÁVAZNOSTI NA VLÁDNÍ ROZHODNUTÍ V SOUVISLOSTI S COVID-19.

 Akreditovaný vzdělávací program je určen pro pedagogické pracovníky (mateřských a základních škol), kteří chtějí zároveň pracovat jako logopedičtí asistenti a získat vzdělání dle čl. IV písm. c) dle metodického doporučení MŠMT k zabezpečení logopedické péče ve školství č. j. 14712/2009 – 61.

Cílová skupina:

·       Pedagogové 1. stupně základní škol

·       Pedagogové mateřských škol

·       Asistenti pedagoga

·       Vychovatelé školní družiny a školních klubů

 

·       Vedoucí zájmových kroužků

Akreditovaný program je zaměřený na získání znalostí z oblasti podpory přirozeného rozvoje řeči a získání praktických zkušeností a dovedností v oblasti logopedické prevence a komunikačních dovedností u dětí předškolního a mladšího školního věku. 

 Náplň práce logopedického asistenta:

 • podpora přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku a mladším školním věku,
 • prevence vzniku poruch řeči,
 • prevence vzniku čtenářských obtíží,
 • poskytování informací zákonným zástupcům dětí/žáků (v rozsahu své působnosti)
 • vedení logopedických kroužků v ZŠ, logopedických chvilek v MŠ
 • Spolupráce s klinickým nebo školským logopedem

Na studium lze čerpat finanční prostředky z ŠABLON II:

 • aktivita 2.I/6 – Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ. 
 • aktivita 2.II/6 – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ. 

Každý absolvent programu obdrží osvědčení s uvedenou akreditací MŠMT a podporu ze strany společnosti V lavici s. r. o. – pedagogicko- psychologicko – logopedického centra pomoci (poradenskou, metodickou, didaktickou pomoc) a možnou spolupráci.

 

Program je rozdělen do částí s prezenční účastí v 5 dnech: Jedná se vždy o (3 soboty a 2 neděle) + termín závěrečné zkoušky

 • Systém logopedické péče v České republice
 • Ontogenetický vývoj řeči
 • Dítě s narušenou komunikační schopností
 • Metody a postupy podpory rozvoje dětské řeči
 • Pedagog. praxe (20 hodin)
 • Závěrečný kazuistický seminář

 

Průběh praxe:

 

Hodinová dotace praxe: 20 hod. Praxi absolvent bude vykonávat v doporučené MŠ/ZŠ v kombinaci 2 + 1 dne (2 dny u sebe na pracovišti, 1 den v SPC, na pracovišti logopeda). Po absolvování praxe odevzdá frekventant práci v rozsahu 3 – 5 normostran zaměřenou na konkrétní aktivity, činnosti logopedického preventisty asistenta ve svém školském zařízení, ve kterém působí.

 

Ukončení studia:  

·       Zpracování závěrečné práce – zhodnocení postřehů z pedagogické praxe v rozsahu max. 5 normostran

·        Shrnutí poznatků ze všech modulů formou kolokvia

·       Sdílení a zhodnocení postřehů z pedagogické praxe před vybraným lektorem kurzu

 

Každý účastník získá:

·       Rozšíření pedagogické kvalifikace akreditovaným kurzem Logopedický asistent - podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární logopedická prevence

·       Materiály k výuce – učební texty, prezentace

·       Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu MŠMT ČR.

 

KURZ BUDE PROBÍHAT ONLINE FORMOU. PREZENČNÍ FORMOU BUDE PROBÍHAT POUZE ZÁVĚREČNÝ POHOVOR.

 

 

MOŽNOSTI