Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků zářízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy

termín: 13.05.2021 - 14.05.2021

zveme Vás na akreditovaný vzdělávací program

určeno pro:   školy časový rozsah:   od 11.00 prezence, od 11.30 do 12.30 oběd, od 12.30 zahájení semináře, druhý den od 8.30 do 13.00
místo konání:   MIKULOV - HOTEL GALANT, Mlýnská 2 akreditace:   MŠMT ČR č. 25603/2018-2-712
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úrhadu vzdělávání. lektor:   JUDr. Hana Poláková, Mgr. Petr Sakař, Ph.D.
typ semináře:   dvoudenní seminář cena vč. DPH:   2.490 Kč

 

Program:

13. 5.  12.30 - 17.30 hod.

JUDr. Hana Poláková – odborník na školskou legislativu                                  

Vztah ředitel x zřizovatel

Seminář podá ucelený přehled problémů, které musí ředitel a zřizovatel společně komunikovat v oblasti vzdělávání a financování. Zaměří se na:

 • vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze školského zákona a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • co musí ředitel projednat se zřizovatelem
 • právní postavení ředitele v kontextu se zákoníkem práce
 • diskuse, dotazy

 

14. 5.  8.30 -13.00 hod.

Mgr. Petr Sakař, Ph.D. - dětský psycholog a psychoanalytický psychoterapeut             

Psychoterapie opuštěných dětí

 • psychický vývoj dítěte a vývojové trauma

-          nástin psychického vývoje dítěte z pohledu vybraných psychoanalytických vývojových teorií

-       identifikace a pochopení charakteru a důsledků neuspokojených vývojových potřeb dítěte (vývojového traumatu)

 • psychoterapie dětí v ústavní péči a NRP

-          vztahová psychoterapie dětí v pobytových zařízeních a v NRP

-        zkušenosti ze soukromé praxe a ze „Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“, jak je vymezuje § 42 zák. č. 359/1999 Sb.

 Dotazy k jednotlivým tématům, budou předány lektorům.

 

V případě zájmu o toto setkání odešlete prosím přihlášku prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webových stránkách popř. e-mailem, poštou nejpozději do 10. 5. 2021. Poté je možné přihlásit se po telefonické dohodě. Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na zaplacení.

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

 

 

 

MOŽNOSTI

 • Ubytování-dvoulůžkový pokoj (cena/osobu včetně snídaně) - 950 Kč
 • Ubytování - jednolůžkový pokoj včetně snídaně - 1550 Kč
 • 13. 5. 2021 - Oběd - 220 Kč
 • 13. 5. 2021 Večeře - 180 Kč
 • 14. 5. 2021 Oběd - 220 Kč