Celostátní vzdělávací setkání orgánů sociálně-právní ochrany a kurátorů

termín: 27.05.2021 - 28.05.2021

Zveme Vás na vzdělávací program

určeno pro:   sociální oblast časový rozsah:   dvoudenní vzdělávací program
místo konání:   Praha - CENTRUM DOKTORANDSKÝCH STUDIÍ KRYSTAL, J. Martího 2/407 akreditace:   MPSV ČR
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme zálohovou fakturu na úhradu vzdělávání. lektor:   Doc. PhDr. Barbara Vegrichtová, Ph.D., MBA, JUDr. Tomáš Lichovník
typ semináře:   dvoudenní seminář cena vč. DPH:   2.480 Kč

 Program: 

Časový harmonogram: prezence od 11.30 h., oběd 12.00 –13.00 h., seminář od 13.00 h.

Lektorské zabezpečení a témata:

27. 5. 2021  začátek semináře ve 13.00 hod.

Doc. PhDr. Barbara Vegrichtová, Ph.D., MBA

Detekce příznaků radikalizace a extremismu – bezpečností kontexty a sociální práce

Akreditace: MPSV

 • Radikalizace, charakteristika a modely, příklady.
 • Radikalizace a současná bezpečnostní hrozba terorismu a  násilných incidentů.
 • Moderní extremismus a terorismus – charakteristika a deskripce, praktické příklady v sociální praxi.
 • Specifika, radikalizace, vulnerabilních segmentů společnosti v kontextu sociální práce.
 • Praktické využití znalosti dynamiky radikalizačních procesů bezpečnostní sféře, preventivních opatřeních, sociální práci a postpenitenciární praxi.

 

28. 5. 2021 8.00 – 13.00 hod.

 

JUDr. Tomáš Lichovník soudce Ústavního soudu

 

Rozhodovací praxe Ústavního soudu a ESLP v rodinných věcech

Akreditace: MPSV

 • Svěření dítěte do péče.
 • Styk dítěte s nerezidentním rodičem.
 • Výživné mezi rodiči a dětmi.
 • Spory mezi rodiči.
 • „Vnitrostátní únos“ dítěte.
 • Mezinárodní únos dítěte.

 

Účastnický poplatek:  2.480,- Kč

 

Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto setkání, odešlete prosím  přihlášku prostřednictvím přihlašovacího formuláře na stránkách www.fakta.cz, e-mailem nebo poštou do 22. 5. 2021. Po tomto datu je možné se přihlásit po tel. dohodě.

Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na zaplacení.

 Podmínky účasti:  Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

  
Vzhledem k omezené kapacitě budou přihlášky vyřizovány podle došlého pořadí.

Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na zaplacení.

MOŽNOSTI

 • Ubytování - dvoulůžkový pokoj vč. snídaně (cena za osobu/1noc) - 750 Kč
 • Ubytování - jednolůžkový pokoj včetně snídaně - 1100 Kč
 • 27.5.2021 - oběd - 110 Kč
 • 27.5.2021 - večeře - 110 Kč
 • 28.5.2021 - oběd - 110 Kč