Celostátní vzdělávací setkání orgánů sociálně-právní ochrany a kurátorů

termín: 14.10.2021 - 15.10.2021

zveme Vás na vzdělávací program

určeno pro:   sociální oblast časový rozsah:   prezence od 9.00 h., začátek 10.30 h., ukončení 2. den 13.00 h.
místo konání:   Zubří - REKREAČNÍ STŘEDISKO ZO OS KOVO ŽĎAS Zubří u Nového Města na Moravě akreditace:  
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu vzdělávání. lektor:   Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr.h.c., Prof. PhDr. Jan Keller CSc.
typ semináře:   dvoudenní seminář cena vč. DPH:   2.290 Kč

 

Lektorské zabezpečení a témata:

  • 14. 10. 2021 10.30 – 17.00 hod.

Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr.h.c. forenzní psycholožka, soudní znalkyně

Problematika obětí trestných činů

Akreditace MPSV: č. A2021/0324-SP

Kam se posunulo naše poznání o obětech trestných činů? Jaké povinnosti vyplývají ze zákona o obětech trestných činů? Proč některé oběti chrání pachatele, který jim ublížil? Kdo je vlastně obětí domácího násilí a jak souvisí násilí mezi rodiči s týráním či zneužíváním děti v rodině? To jsou jen některé z otázek, na které nabídne seminář odpověď. Lektorka zmíní také aktuální problematiku psychologických znaleckých posudků, např. posuzování posttraumatických následků u poškozených. Účastníci semináře získají informace, které jsou důležité pro jednání s oběťmi a také pro pomoc v různém časovém odstupu od činu. Seminář přináší poznatky, které umožní porozumět různým typům obětí a vyhnout se úskalím, které představuje sekundární viktimizace.

 

  • 15. 10. 2021 8.00 – 13.00 hod.

Prof. PhDr. Jan Keller CSc. sociolog, filosof, publicista

Evropská solidarita a sociální oblast

Akreditace MV ČR: AK/PV-411/2018

Stav solidarity a situace v sociální oblasti v rámci Evropské unie budou v přednášce osvětleny. Bude objasněno, proč trpí Evropská unie určitým deficitem demokracie, proč je stále v nedohlednu vytvoření evropského lidu jako základu celoevropské demokracie, proč Evropská unie může stěží fungovat jako klasický stát a proč má problém se svými vnějšími hranicemi. Na základě toho pak bude vyloženo, proč Evropská unie zároveň vyzvedává nejrůznější formy solidarity a zároveň v jejich členských zemích prokazatelně narůstají sociální nerovnosti a postupuje proces sociální exluze.

Celý výklad bude vycházet z přesvědčení, že evropské země potřebují najít nějakou formu vzájemného soužití, která vyloučí konflikty mezi nimi a umožní jim co nejproduktivněji využít jejich kulturní a civilizační spřízněnost. Je to tím zřejmější, že jejich váha vzhledem ke světové populaci klesá a bude klesat i nadále.

Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto setkání, odešlete prosím přihlášku přes přihlašovací formulář na webových stránkách, popř. e-mailem nebo poštou nejpozději do 11. října 2021. Po tomto datu je možné se přihlásit po tel. dohodě. Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na zaplacení.

Podmínky účasti:  Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

Vzhledem k omezené kapacitě budou přihlášky vyřizovány podle došlého pořadí.

MŮŽETE DOOBJEDNAT

  • Ubytování - 390 Kč
  • Strava za dva dny - 475 Kč

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY