Řečový vývoj předškoláka

termín: 24.05.2021

zveme vedoucí i ostatní pedagogické pracovníky na seminář akreditovaný MŠMT ČR čj. 13687/2018-2-471

určeno pro:   školy časový rozsah:   6 vyučovacích hodin (9.00 - 14.00 hod.), prezence od 8:30 hod.
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:   MSMT-13687/2018-2-471
var. symbol:   v.s. 0921 lektor:   Mgr. Jitka Palcová - lektorka, speciální pedagožka, dlouholetá praxe v SPC
typ semináře:   jednodenní seminář cena vč. DPH:   1.490 Kč
způsob platby:  Účastnický poplatek uhraďte prosím na účet vedený u KB Žďár n. S., č.ú. 5363060267/0100, v.s. 0921 před konáním semináře.

Program:

  • prenatální, perinatální a postnatální rizika z hlediska vývoje řeči
  • rozvoj řeči – novorozenec, batole, broukání, žvatlání, období 1. roku, 2 let, 3 – 4 let, 5 a více let
  • nejčastější logopedické diagnózy v předškolním věku – opožděný vývoj řeči, dyslálie, dysfázie, verbální dyspraxie, mutismus, brebtavost, koktavost
  • vlivy různých faktorů na konečnou podobu verbálního projevu
  • školní zralost – oblast zrakové diferenciace, prostorové orientace, matematické představy, fonologické uvědomování, grafomotorika
  • fonematický sluch, sluchová analýza, syntéza, diferenciace
  • jak pracovat s nejčastějšími řečovými diagnózami a jak rozvíjet řeč u předškoláků
  • kdy zajít ke klinickému logopedovi, PPP, SPC, logopedická cvičení
  • příklady z praxe, diskuse

 

K této formě výuky budete potřebovat PC, nebo notebook, připojení k internetu, ideálně i kameru a mikrofon, abyste se mohli případně zapojit do diskuze. Možné je i připojení přes chytrý telefon, kam si budete muset stáhnout aplikaci Meet. Prosíme o zaplacení semináře předem, abychom Vám mohli zaslat přihlašovací údaje.

Máte-li o seminář zájem, zašlete přihlášku prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách, e-mailem popř. poštou tak, abychom přihlášku obdrželi nejpozději 3 dny před konáním semináře (po tomto datu se lze přihlásit po telefonické dohodě) a poplatek uhraďte prosím na účet vedený u KB Žďár n. S. č.ú. 5363060267/0100,  v.s. 0921, před konáním semináře. Daňový doklad o zaplacení Vám zašleme zároveň s osvědčením po semináři.

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. Přihlášku odešlete i v případě platby v hotovosti. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín podání přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

MOŽNOSTI