Specifika pracovní doby ve školství

termín: 19.10.2021

nabízíme pracovníkům škol a školských zařízení webinář Zákoník práce a jeho specifika ve školství II., akreditace MŠMT, zaměřený na Specifika pracovní doby ve školství.

určeno pro:   časový rozsah:   od 9:00 do 13:30 hod.
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:   akreditace MŠMT ČR č.j.: MSMT-13810/2021-4-457
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu účastnického poplatku. lektor:   JUDr. Hana Poláková - odborník na školskou legislativu, autorka odborných publikací
typ semináře:   ONLINE cena vč. DPH:   1.690 Kč
způsob platby:  Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu účastnického poplatku. Prosíme o zaplacení semináře předem, abychom Vám mohli zaslat přihlašovací údaje.

 Obsah semináře:

  •   úprava pracovní doby v zákoníku práce a rozdílná úprava pro pedagogické pracovníky v zákoně č. 563/2004 S., o pedagogických pracovnících
  •   rozvržení pracovní doby, rozvržení přímé pedagogické činnosti a prací souvisejících, výkon práce na pracovišti
  •   rozsah týdenní pracovní doby při směnném pracovním režimu, příplatky za práci ve směnném pracovním režimu
  •   práce přesčas x „přespočetné hodiny“, povinnosti zaměstnavatele a nároky zaměstnance
  •   evidence pracovní doby
  •   přestávky v práci
  • rozvržení pracovní doby na lyžařských kurzech, školách v přírodě, výletech apod.
  • dotazy

 

Termín podání přihlášek: Máte-li o seminář zájem, zašlete přihlášku prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webových stránkách, popř. e-mailem, poštou nejpozději 3 dny před konáním semináře. Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu účastnického poplatku. Prosíme o zaplacení semináře předem, abychom Vám mohli zaslat přihlašovací údaje.

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

MŮŽETE DOOBJEDNAT

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY