Zákon o pedagogických pracovnících a provádědcí předpisy k němu

termín: 05.11.2021

Zveme pracovníky škol a školských zařízení na webinář Zákon o pedagogických pracovnících a prováděcí předpisy k němu (zákon č. 563/2004 Sb., nařízení vlády č. 75/2006 Sb., vyhláška č. 317/2005 Sb., vyhláška č. 263/2007 Sb.)

určeno pro:   školy časový rozsah:   Od 9:00 do 14:00 hod.
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:   MŠMT ČR č.j.: MSMT-13810/2021-4-457
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu webináře. lektor:   JUDr. Hana Poláková - odborník na školskou legislativu, autorka odborných publikací
typ semináře:   webinář cena vč. DPH:   1.690 Kč
způsob platby:  Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu účastnického poplatku. Prosíme o zaplacení semináře předem, abychom Vám mohli zaslat přihlašovací údaje.

 

Obsah semináře:

  • na koho se zákon vztahuje, a co upravuje
  • jaké předpoklady pro výkon činnosti musí splňovat pedagogický pracovník
  • jak řešit situace, kdy pedagog nesplňuje předpoklady stanovené zákonem
  • specifika pracovního poměru na dobu určitou u pedagogického pracovníka, možnosti výjimek ze zákonné úpravy
  • specifika pracovní doby
  •  přímá pedagogická činnost a práce související – co je přímá pedagogická činnost, přespočetné hodiny
  • povinnost stanovit plán dalšího vzdělávání
  • samostudium - v jakém rozsahu, kdy, kde, náplň, jak volno na samostudium posuzovat

 

 

K této formě výuky budete potřebovat PC, nebo notebook, připojení k internetu, ideálně i kameru a mikrofon, abyste se mohli případně zapojit do diskuze. Možné je i připojení přes chytrý telefon, kam si budete muset stáhnout aplikaci Meet.

Termín podání přihlášek: Máte-li o seminář zájem, zašlete, prosím,  přihlášku prostřednictvím přihlašovacího formuláře na našich webových stránkách, popř.  e-mailem nejpozději 3 dny před konáním semináře. Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu účastnického poplatku. Prosíme o zaplacení semináře předem, abychom Vám mohli zaslat přihlašovací údaje.

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

MŮŽETE DOOBJEDNAT

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY