Komunikace ve školství

termín: 03.11.2022

zveme vedoucí i ostatní pedagogické pracovníky na webinář akreditovaný MŠMT ČR čj. MSMT – 14721/2022-4-489

určeno pro:   školy časový rozsah:   od 9:00 do 14:00 hod.
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:   MŠMT ČR č.j.: MSMT - 14721/2022-4-489
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu účastnického poplatku. lektor:   Dr. Lidmila Pekařová
typ semináře:   webinář cena vč. DPH:   1.690 Kč
způsob platby:  Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu účastnického poplatku (asi 10 dnů před konáním kurzu). Prosíme o zaplacení semináře předem, abychom Vám mohli zaslat přihlašovací údaje.

Program:

 • Chyby v jednání učitele, tempo, dynamika, intolerance
 • Nízký sebenáhled
 • Nekritičnost
 • Chybějící zpětná vazba
 • Jednání s rodinou, neschopnost „sugestivně“ ovlivnit
 • Mluvit, neznamená něco říkat a něco změnit!
 • Minimální aktivizace otců
 • Podřízenost a nadřízenost
 • Korekce chování jak, kým, kdy…
 • Způsoby vedení podle typologie člověka
 • Příklady z praxe, diskuse

 

K této formě výuky budete potřebovat PC, nebo notebook, připojení k internetu, ideálně i kameru a mikrofon, abyste se mohli případně zapojit do diskuze. Možné je i připojení přes chytrý telefon, kam si budete muset stáhnout aplikaci Meet. Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu účastnického poplatku. Prosíme o zaplacení semináře předem, abychom Vám mohli zaslat přihlašovací údaje.

 

Termín podání přihlášek: Máte-li o seminář zájem, zašlete přihlášku prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webových stránkách www.fakta.cz, popř. e-mailem, poštou nejpozději 3 dny před konáním semináře (po tomto datu se lze přihlásit po telefonické dohodě)

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín podání přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

MŮŽETE DOOBJEDNAT

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY