Správní řízení ve školství

termín: 09.11.2022

právní úprava správního řízení ve školství, rozhodnutí vydávána řediteli škol a školských zařízení.....

určeno pro:   časový rozsah:   9:00 - 13:30 hod.
místo konání:   Brno - SŠ INFORMATIKY, POŠTOVNICTVÍ A FINANČNICTVI, Čichnova 23 (od hl. nádr. ČD tram. č. 1 směr Bystrc, zast. Vozovna-Komín) akreditace:   MŠMT ČR č.j. MSMT - 7472/2021-6-235
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme před zahájením kurzu fakturu na úhradu účastnického poplatku. lektor:   JUDr. Hana Poláková - odborná lektorka se specializací na správní řízení ve školství, odborník na školskou legislativu, autorka odborných publikací
typ semináře:   jednodenní seminář cena vč. DPH:   1.690 Kč
způsob platby:  Přihlášeným účastníkům 10 dní před konáním semináře zašleme fakturu na úhradu účastnického poplatku.

Program:

  • právní úprava správního řízení ve školství, správní řád a jeho vztah k zákonu č. 561/2004 Sb., školský zákon
  • o čem rozhoduje ředitel školy ve správním řízení
  • účastníci řízení a zastupování, postup před zahájením řízení
  • jak postupovat v případě neshod zákonných zástupců dětí
  • zahájení řízení  (protokol, spis – jeho náležitosti, podklady řízení)
  • právní úprava oznamování doručování
  • co musí obsahovat rozhodnutí, odvolání
  • propojení obecné úpravy správního řádu s dalšími právními předpisy
  • dosavadní poznatky, nejčastější chyby za dobu účinnosti správního řádu
  • dotazy, diskuse

 

Účastníci získají osvědčení s akreditací MŠMT ČR.

Termín podání přihlášek: Máte-li o seminář zájem, zašlete přihlášku prostřednictvím přihlašovacího formuláře na našich webových stránkách, popř. e-mailem nejpozději 3 dny před konáním semináře . Po přihlášení Vám zašleme fakturu na úhradu vzdělávání.

Podmínky účasti:Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. Přihlášku odešlete i v případě hotovostní platby u prezence. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (rozhodující je datum doručení), při vracení platby bude naší organizací účtován stornovací poplatek ve výši 10%. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu školení, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

MŮŽETE DOOBJEDNAT

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY