Spolupráce učitele a asistenta pedagoga

termín: 17.05.2023

zveme pedagogické pracovníky, rodiče a ostatní zájemce na webinář akreditovaný MŠMT ČR čj. 13810/2021-4-457

určeno pro:   školy časový rozsah:   9.00 - 15.00 hod.
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:   MSMT-13810/2021-4-457
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu vzdělávání. lektor:   Mgr. Jitka Palcová - lektorka, speciální pedagožka, dlouholetá praxe v SPC
typ semináře:   Webinář cena vč. DPH:   1.790 Kč
způsob platby:  Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu účastnického poplatku. Prosíme o zaplacení semináře předem, abychom Vám mohli zaslat přihlašovací údaje.

Program:

  • Úloha asistenta pedagoga ve škole (legislativní rámec, kompetence asistenta pedagoga, přímá a nepřímá činnost)
  • Předpoklady úspěšné spolupráce učitele a asistenta pedagoga (mezilidské vztahy, vnímání partnera ve výchovně vzdělávacím procesu, společné plánování)
  • Podpora a pomoc u žáků s mentálním, tělesným, sluchovým, zrakovým postižením, při narušené komunikační schopnosti, poruchách autistického spektra a specifických poruchách učení
  •  Problémy a rizika působení asistenta pedagoga ve výchovně vzdělávacím procesu
  • Modely spolupráce učitele a asistenta pedagoga (spolupráce ve vyučovací hodině, formy výuky, komunikace ve vyučování, asistent pedagoga pro třídu a přidělený k žákovi)
  • Práce ve skupinách, na stanovištích, paralelní výuka, alternativní výuka
  • Práce s celou třídou
  • Příklady dobré i špatné praxe
  • Řešení modelových situací

 K této formě výuky budete potřebovat PC, nebo notebook, připojení k internetu, ideálně i kameru a mikrofon, abyste se mohli případně zapojit do diskuze. Možné je i připojení přes chytrý telefon, kam si budete muset stáhnout aplikaci Meet.

Termín podání přihlášek: Máte-li o seminář zájem, zašlete přihlášku prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webových stránkách www.fakta.cz, popř. e-mailem, poštou nejpozději 3 dny před konáním semináře (po tomto datu se lze přihlásit po telefonické dohodě). Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu účastnického poplatku. Prosíme o zaplacení semináře předem, abychom Vám mohli zaslat přihlašovací údaje.

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín podání přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

MŮŽETE DOOBJEDNAT

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY