Změny zákona o pedagogických pracovnících od 1.9.2023 a prováděcích předpisů od 1. 10. 2023

termín: 21.11.2023

Zveme pedagogické pracovníky a ostatní zájemce na webinář akreditovaný MŠMT ČR čj. MSMT – 13810/2021-4-457 „Zákon o pedagogických pracovnících“. Seminář je zaměřen na změny zákona o pedagogických pracovnících od 1. 9. 2023 a prováděcích předpisů od 1. 10. 2023.

určeno pro:   časový rozsah:   od 9:00 do 13:30 hod.
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:   MŠMT ČR č.j.: MSMT-13810/2021-4-457
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu kurzu. lektor:   JUDr. Hana Poláková - odborník na školskou legislativu, autorka odborných publikací
typ semináře:   Webinář cena vč. DPH:   1.790 Kč
způsob platby:  Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu kurzu.

Program:

Seminář je zaměřen na změny zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících od 1. 9. 2023 a změny vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků od 1. 10. 2023

  • Změny v odborné kvalifikaci učitelů, vychovatelů, asistentů pedagoga, trenérů
  • Zásadní změna pracovního poměru na dobu určitou
  • Vymezení třídního učitele, nová pozice školní logoped
  • Upřesnění podmínek prokázání znalosti českého jazyka, pokud pedagog získal odbornou kvalifikaci v jiném než českém jazyce
  • Čerpání volna na samostudium
  • Změny v akreditacích vzdělávacích programů
  • Nové prvky kariérního řádu
  • Změna školského zákona – změny ve financování 
  • Změna vyhlášky č. 315/2005 Sb.

Termín podání přihlášek: Máte-li o seminář zájem, zašlete přihlášku prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webových stránkách www.fakta.cz, popř. e-mailem, poštou nejpozději 3 dny před konáním semináře (po tomto datu se lze přihlásit po telefonické dohodě). Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu účastnického poplatku. Prosíme o zaplacení semináře předem, abychom Vám mohli zaslat přihlašovací údaje.

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín podání přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

MŮŽETE DOOBJEDNAT

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY