AKTUÁLNÍ SEMINÁŘE

  Asistent pedagoga, vychovatel, pedagog volného času (Studium pedagogiky) - požadováno minimálně středoškolské vzdělání s maturitou

  BOZP a PO v regionálním školství a současné legislativní změny

  Brno
   [27.09.23]  
  Praha
   [27.09.23]  

  Celostátní vzdělávací setkání orgánů sociálně-právní ochrany a kurátorů

  Celostátní vzdělávací setkání vedoucích pedagogických pracovníků základních uměleckých škol

  Celostátní vzdělávací setkání vedoucích pedagogických pracovníků zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy

  Finanční zdroje, toky financí ve školství

  ON-LINE
   [08.11.23]  

  Funkční studium řídících pracovníků škol a školských zařízení (výuka probíhá formou webinářů a seminářů)

  Jak pomoci dětem s ADHD a ADD

  ON-LINE
   [22.11.23]  

  Logopedický asistent – podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární logopedická prevence

  Brno on-line
  Ostrava on-line
  Praha (on-line)
  Plzeň - online

  Posouzení školní zralosti dítěte z pohledu pedagoga

  ON-LINE
   [08.11.23]  

  Práce s žáky se specifickými poruchami učení

  ON-LINE
   [29.11.23]  

  Řečový vývoj předškoláka

  ON-LINE
   [01.11.23]  

  Spolupráce učitele a asistenta pedagoga

  ON-LINE
   [12.10.23]  

  Studium pedagogiky pro učitele cizích jazyků

  ON-LINE

  Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů střední školy

  ON-LINE

  Studium pedagogiky pro učitele praktického vyučování střední školy a učitele odborného výcviku střední školy

  ON-LINE

  Studium pedagogiky pro učitele uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SUŠ a konzervatoří

  ON-LINE

  Studium pro asistenty pedagoga

  Žďár nad Sázavou

  Studium pro asistenty pedagoga

  ON-LINE
  Jihlava
  Brno-Líšeň
  Žďár nad Sázavou

  Studium pro ředitele škol a školských zařízení (výuka probíhá formou webinářů a seminářů)

  Zákoník práce a jeho specifika ve školství - novela zákona od 1. 10. 2023

  ON-LINE
   [11.10.23]  

  Zákon o pedagogických pracovnících - změny od 1. 9. 2023

  ON-LINE
   [17.10.23]  

AKTUÁLNĚ

Připravujeme odbornou publikaci ZÁKON O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH s výkladem
Publikace bude obsahovat aktuální stav zákona o pedagogických pracovnících a prováděcí předpisy s výkladem. Změny se týkají zejména pracovního poměru na dobu určitou, samostudia, odborné kvalifikace pedagogických pracovníků, změny financování,…).
Studium pro asistenty pedagoga
Studiem pro asistenty pedagoga získá absolvent odbornou kvalifikaci pro výkon práce obou typů asistenta pedagoga uvedených v § 20 odst. 1 a 2 zákona č. 563/2004 Sb. V přechodném období do 28. 2. 2025 platí pro získání kvalifikace AP podmínky podle zákona o pedagogických pracovnících ve znění přede dnem účinnosti aktuální novely, tj. před 1. 9. 2023.
Nově nabízíme online kurz pro vychovatele, pedagogy volného času a asistenty pedagoga
Studium pedagogiky k získání kvalifikace vychovatele, pedagoga volného času a asistenta pedagoga