ODBORNÉ PUBLIKACE

1

ZÁKON O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH A PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ S VÝKLADEM

autor: JUDr. Hana Poláková - odborník na školskou legislativu
dostupnost: ihned
Publikace obsahuje aktuální stav zákona o pedagogických pracovnících a prováděcí předpisy s výkladem. Změny se týkají zejména pracovního poměru na dobu určitou, samostudia, odborné kvalifikace pedagogických pracovníků, změny financování, novely vyhlášky č. 317/2005 Sb., nařízení vlády č. 75/2005 Sb.,…).
499,- Kč s DPH

Zákoník práce pro školy a školská zařízení s výkladem

autor: JUDr. Dagmar Lichovníková
dostupnost: vyprodáno
Publikace zahrnuje změny od posledního vydání včetně novel z roku 2020 (změna koncepce dovolené, pracovního poměru na dobu určitou pedagogických pracovníků, změny v pacovnělékařských službách a další).
495,- Kč s DPH

Spisová služba ve školství - jak pečovat o digitální a listinné dokumenty

autor: PhDr. Irena Hajzlerová
dostupnost: ihned
Publikace s podtitulem „Jak pečovat o digitální a listinné dokumenty“ se Vám může stát dobrým průvodcem spisovou službou, ať už ji vedete v listinné či digitální podobě.
335,- Kč s DPH

Jak správně vytvářet a využívat FKSP - Jak postupovat při poskytování příspěvku na stravování

autor: Seidlová Markéta Mgr., Čornejová Helena Ing., Zdenková Věra Ing., Peterová Helena Mgr.
dostupnost: ihned
7. rozšířené, aktualizované vydání k 1. 1. 2020
379,- Kč s DPH

Nový občanský zákoník s podrobným výkladem vybraných ustanovéní pro širokou veřejnost

autor: JUDr. David Šmíd Ph.D.
dostupnost: ihned
Publikace přináší podrobný výklad z oblasti rodinného práva, majetkových práv, závazků a základních zásad týkajících se zastoupení, věcí a jejich rozdělení a právních skutečností. Seznamuje nás i se zásadními změnami oproti předchozí právní úpravě a postupem od obecného k zvláštnímu vysvětluje čtenářům některá úskalí nového občanského zákoníku. Publikace je velmi praktickým a přehledným právním poradcem, kterou ocení každý, kdo chce znát svá práva, která mu vyplývají z NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU.
229,- Kč s DPH

Demokracie ve škole

autor: Milan Pol, Milada Rabušicová, Petr Novotný a kol.
dostupnost: ihned
Sborník nahlíží významné téma demokracie v kontextu českých škol. Je výstupem projektu Demokracie ve škole podporovaného GAČR. Sestává z teoreticky i empiricky založených textů, které pojednávají jednak o některých otázkách demokracie v české škole, ale také o podobných otázkách ve Slovinsku, Norsku a Belgii.
170,- Kč s DPH
1

AKTUÁLNĚ

PRÁVĚ VYŠLO: publikace ZÁKON O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH A PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ
Publikace obsahuje aktuální stav zákona o pedagogických pracovnících a prováděcí předpisy s výkladem. Změny se týkají zejména pracovního poměru na dobu určitou, samostudia, odborné kvalifikace pedagogických pracovníků, změny financování, novely vyhlášky č. 317/2005 Sb., nařízeí vlády č. 75/2005 Sb.,…).
Nově nabízíme online kurz pro vychovatele, pedagogy volného času a asistenty pedagoga
Studium pedagogiky k získání kvalifikace vychovatele, pedagoga volného času a asistenta pedagoga
Studium pro asistenty pedagoga
Studiem pro asistenty pedagoga získá absolvent odbornou kvalifikaci pro výkon práce obou typů asistenta pedagoga uvedených v § 20 odst. 1 a 2 zákona č. 563/2004 Sb. V přechodném období do 28. 2. 2025 platí pro získání kvalifikace AP podmínky podle zákona o pedagogických pracovnících ve znění přede dnem účinnosti aktuální novely, tj. před 1. 9. 2023.