ODBORNÉ PUBLIKACE

1

Spisová služba ve školství - Jak naložit s listinnými a digitálními dokumenty

autor: PhDr. Irena Hajzlerová
dostupnost: vyprodáno
Publikace „SPISOVÁ SLUŽBA VE ŠKOLSTVÍ - Jak naložit s listinnými a digitálními dokumenty“ vás krok za krokem provede zákonem o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb. a jeho poslední změnou č. 56/2014 Sb., a vyhláškou č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby, která byla změněna vyhláškou č. 283/2014 Sb. Díky příkladům z praxe a odpovědím na nejčastější dotazy, vám pomůže nastavit ten správný způsob, jak evidovat, označovat, vyřizovat, odesílat, ukládat a vyřazovat vaše dokumenty v pravidelných skartačních řízeních.
290,- Kč s DPH

Nový občanský zákoník a pracovní právo

autor: JUDr. Jaroslav Stránský, JUDr. Vít Samek, Mgr. Jan Horecký
dostupnost: ihned
K 1. lednu 2014 došlo k nejzásadnější změně v rámci českého právního řádu za posledních několik let. V účinnost vstoupil nový občanský zákoník. Ten významně změnil podobu celého soukromého práva a ovlivnil i úpravu pracovněprávních vztahů.
138,- Kč s DPH

Nový občanský zákoník s podrobným výkladem vybraných ustanovéní pro širokou veřejnost

autor: JUDr. David Šmíd Ph.D.
dostupnost: ihned
Publikace přináší podrobný výklad z oblasti rodinného práva, majetkových práv, závazků a základních zásad týkajících se zastoupení, věcí a jejich rozdělení a právních skutečností. Seznamuje nás i se zásadními změnami oproti předchozí právní úpravě a postupem od obecného k zvláštnímu vysvětluje čtenářům některá úskalí nového občanského zákoníku. Publikace je velmi praktickým a přehledným právním poradcem, kterou ocení každý, kdo chce znát svá práva, která mu vyplývají z NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU.
229,- Kč s DPH

Demokracie ve škole

autor: Milan Pol, Milada Rabušicová, Petr Novotný a kol.
dostupnost: ihned
Sborník nahlíží významné téma demokracie v kontextu českých škol. Je výstupem projektu Demokracie ve škole podporovaného GAČR. Sestává z teoreticky i empiricky založených textů, které pojednávají jednak o některých otázkách demokracie v české škole, ale také o podobných otázkách ve Slovinsku, Norsku a Belgii.
170,- Kč s DPH

Škola v proměnách

autor: Milan Pol
dostupnost: ihned
Publikace je zaměřena na zásadní otázky rozvoje škol v současné době.
240,- Kč s DPH

Zákoník práce pro školy a školská zařízení s výkladem

autor: JUDr. Dagmar Lichovníková
dostupnost: připravujeme
Publikace zahrnuje změny od posledního vydání včetně novel z roku 2020 (změna koncepce dovolené, pracovního poměru na dobu určitou pedagogických pracovníků, změny v pacovnělékařských službách a další).
495,- Kč s DPH
1

AKTUÁLNĚ

*Přerušení výuky
S ohledem na aktuální nařízení vlády se od 12. 10. 2020 přerušuje prezenční výuka ve všech kurzech a vzdělávacích programech.
* Rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Do naší nabídky jsme nově zařadili rekvalifikační program Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky akreditovaný MŠMT. Součástí programu je také kvalifikační zkouška. Bližší informace najdete ve složce REKVALIFIKACE.
*Asistent pedagoga
Asistent pedagoga za zvýhodněnou cenu 8.500,- Kč