SEMINÁŘE - sociální oblast

    Celostátní vzdělávací setkání orgánů sociálně-právní ochrany a kurátorů

    Zubří

    Celostátní vzdělávací setkání orgánů sociálně-právní ochrany a kurátrorů

AKTUÁLNĚ

* Poslední výtisky publikace: Zákoník práce pro školy a školská zařízení s výkladem
Publikace zahrnuje změny od posledního vydání včetně novel z roku 2020 (změna koncepce dovolené, pracovního poměru na dobu určitou pedagogických pracovníků, změny v pacovnělékařských službách a další).