SEMINÁŘE - sociální oblast

    Celostátní vzdělávací setkání orgánů sociálně-právní ochrany a kurátorů

    Zubří

    Celostátní vzdělávací setkání orgánů sociálně-právní ochrany a kurátorů

AKTUÁLNĚ

Nově nabízíme online kurz pro vychovatele, pedagogy volného času a asistenty pedagoga
Studium pedagogiky k získání kvalifikace vychovatele, pedagoga volného času a asistenta pedagoga