O vzdělávacím zařízení

Jsme česká společnost působící ve vzdělávání již od 1. února 1997. Dvacetitříletá historie je historie úspěšné snahy o prosazení a pevné zakotvení na českém vzdělávacím trhu. Snaha o vysokou odbornou úroveň poskytovaného vzdělávání vedla k profilaci do 5 hlavních směrů činností:

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Od 1. 9. 2017 jsme zapsáni v Rejstříku škol jako zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Jsme akreditovanou vzdělávací institucí MŠMT ČR č. j. MSMT-8754/2017-1 a průběžně máme akreditováno zhruba 170 vzdělávacích programů, které aktuálně upravujeme podle požadavků pedagogických pracovníků. Věnujeme se dalšímu vzdělávání ředitelů škol a dalších pedagogických pracovníků. Tradičně se věnujeme i opomíjeným, potřebným a kontroverzním tématům ve školství. Speciálně se zaměřujeme na jednotlivé kategorie škol a školských zařízení a jejich problematiku, zvláštní pozornost věnujeme zařízením pro výkon ochranné a ústavní výchovy a základním uměleckým školám, pro které pořádáme celostátní vzdělávací setkání. Absolventi získávají osvědčení s celostátní platností.

Vzdělávání pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí, kurátorů pro mládež a sociálních kurátorů pro dospělé a sociálních pracovníků

Jsme akreditovanou vzdělávací institucí MV ČR č. AKI./I-150/2004 pro vzdělávání veřejné správy a uskutečňujeme průběžné vzdělávání zaměstnanců úřadů v sociální oblasti. Absolventi získávají osvědčení s celostátní platností.

Vzdělávání v sociálních službách

Jsme  akreditovanou vzdělávací institucí MPSV ČR č. 2011/1130-I. Ve spolupráci s úřady práce realizujeme  kvalifikační programy „Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách“. Absolventi získávají osvědčení s celostátní platností.

Rekvalifikace

Realizujeme kurz profesní kvalifikace "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky" (kód profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací 69-017-M). Kurz je akreditován MŠMT jako rekvalifikační kurz. Po jeho absolvování u nás mohou účastníci složit zkoušku z profesní kvalifikace (číslo autorizace 2016/40).

Nakladatelství a vydavatelství odborné literatury

Vzdělávací služby, které poskytujeme, by nebyly komplexní bez odborné literatury. Z těchto důvodů vyhledáváme a přinášíme všem zájemcům nové aktuální informace, poznatky, zkušenosti a právní výklady k novým zákonům a vydáváme odbornou literaturu vztahující se k problematice, ve které naše účastníky vzděláváme.

NAŠÍM CÍLEM JE SNAHA POSKYTNOUT CO NEJKVALITNĚJŠÍ VZDĚLÁVÁNÍW. A. Ward:
Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.


Naši lektoři jsou odborníci s praxí v oblasti školství, sociální práce, psychologie, pedagogiky. Naším kritériem při výběru lektorů je vysoká míra odbornosti, výborné pedagogické-psychologické dovednosti a praktické zkušenosti.
Fakta s.r.o. je moderní, flexibilní vzdělávací společnost s kvalitními a zkušenými lektory.

Jako člen Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR usilujeme o trvalé zkvalitňování svých služeb při respektování etických principů a norem.
 

 

KURZY NA OBJEDNÁVKU PRO ZŠ A MŠ

 

S nástupem nového projektu MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ získaly školy novou možnost jednoduše a efektivněji čerpat dotace ze státních i evropských fondů. V rámci prvotního dotazníkového šetření byla zjištěna slabá místa, na která by se školy měly při plánování svých projektů a výběru jednotlivých šablon zaměřit. Zvolit si ale mohou i jiné šablony podle vlastní volby, s přihlédnutím ke specifikům a směřování konkrétní školy.

 

Šablony pokrývají oblasti týkající se personální podpory, osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů (MŠ i ZŠ), usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ (pouze pro MŠ), extrakurikulárních rozvojových aktivit a spolupráce s rodiči žáků (pouze pro ZŠ). V rámci plnění některých z těchto šablon musí pedagogičtí pracovníci absolvovat povinné akreditované kurzy – a právě ty Vám nabízí Vzdělávací zařízení FAKTA s.r.o.

 

Kromě časově pevně daných kurzů, které se zpravidla konají v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě nebo Ústí nad Labem, nabízíme i kurzy na objednávku. Kurzy na objednávku probíhají většinou v rozsahu 6-8 vyučovacích hodin a jejich velkou výhodou je to, že nemusíte nikam jezdit – my přijedeme za Vámi. Termín i místo konání kurzu si sami zvolíte tak, aby Vám maximálně vyhovovaly. Díky tomu ušetříte čas i energii, které byste jinak věnovali na cestu, a školení proběhne ve Vám známém a příjemném prostředí.

 

V naší nabídce najdete desítky kurzů, které se zabývají celým spektrem témat, od agresivity dětí a mládeže přes specifické poruchy chování až k inovačním metodám ve školní praxi. Připravujeme i speciální kurzy pro vedoucí pedagogické pracovníky, které se týkají oblastí, jako je hodnocení a rozvoj zaměstnanců, motivace pedagogických pracovníků, osobnost manažera – leadera ve škole nebo propagace vlastní školy. Využijte naši nabídku a nechte své zaměstnance proškolit zkušenými mentory, kteří svým oborům dobře rozumí a kteří za Vámi přijedou až domů.

 

 

 

 

AKTUÁLNĚ

Od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude naše kancelář uzavřena.
Kontaktovat nás můžete na tel. 604191416 (v pracovních dnech od 9.00 do 17.00).
*Online výuka v kurzech Studium pro asistenty pedagoga
Od 27. 11. 2021 budou kurzy pro asistenty pedagoga až do odvolání probíhat pouze online formou.
* Poslední výtisky publikace: Zákoník práce pro školy a školská zařízení s výkladem
Publikace zahrnuje změny od posledního vydání včetně novel z roku 2020 (změna koncepce dovolené, pracovního poměru na dobu určitou pedagogických pracovníků, změny v pacovnělékařských službách a další).