BLOG

» Organizační formy výuky / 01.11.2019

» Velikonoce – svátky znovuzrození a velkých změn / 17.04.2019

» Autismus a vzdělávání / 01.03.2019

» J. A. Komenský a moderní školství / 31.12.2018

» Klíčové kompetence v základním vzdělávání / 17.12.2018

» Pohybové aktivity u předškolních dětí / 17.12.2018

» DIDAKTIKA A ROLE ASISTENTA PEDAGOGA V TEORII VYUČOVÁNÍ / 08.10.2018

» DETERMINANTY VÝUKY A DŮLEŽITOST ASISTENTA PEDAGOGA / 29.08.2018

» DĚTSKÉ HRY / 29.08.2018

» Změňte s námi svou budoucnost! / 13.07.2018

» Funkční gramotnost a její důležitost ve výchově / 24.05.2018

» Výchovné prostředí a jeho vliv na děti v mateřských školách / 24.05.2018

» Didaktické styly při výuce / 22.02.2018

» Chůvy v roce 2018 / 22.02.2018

» Jak pečovat o dvouleté dítě / 01.12.2017

» ADHD a ADD ve výuce / 16.10.2017

» Chůva v historii / 02.10.2017

» Novinka - kurz pro asistenty pedagoga / 29.09.2017

» Novinky ve školské legislativě / 11.09.2017

» JAK SE POZNÁ A VYPILUJE ŠKOLNÍ ZRALOST? / 22.08.2017

» ŽÁCI S PORUCHOU OSOBNOSTI – DIAGNOSTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ / 22.08.2017

» Ženy jako učitelky / 08.08.2017

» KURZY NA OBJEDNÁVKU PRO ZŠ A MŠ / 08.08.2017

» TIME MANAGEMENT - 9 TIPŮ NA ORGANIZACI ČASU / 08.08.2017

» PŘÍPRAVA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE ŠKOLE A ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ / 08.08.2017

» KURZ PRO NOVÉ ŘEDITELE ŠKOL / 08.08.2017

» MÉDIA A JEJICH VÝZNAM / 08.08.2017

» Rekvalifikační kurz pro chůvy / 08.08.2017

» JAK NA ADHD / 08.08.2017

» DĚTSKÉ LHANÍ / 08.08.2017

» SOCIALIZACE DÍTĚTE A ROLE RODIČŮ I ŠKOLY / 08.08.2017

» JAK PŘEKONAT TRÉMU / 08.08.2017

» OSOBNOST UČITELE V MODERNÍ ŠKOLE / 31.07.2017

» PRAKTICKÁ NÁPRAVA SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ / 31.07.2017

» HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ A ZPĚTNÁ VAZBA / 15.08.2013