Kurzy na objednávku

Uspořádáme pro Vás kurz v termínu, který si zvolíte, a na Vámi určeném místě.
Vybírejte z následující nabídky a kontaktujte nás na adrese fakta@fakta.cz.
kurzy určené pro:
Vzdělávací programAkreditaceRozsah
ADHD - SPECIFICKÁ PORUCHA CHOVÁNÍ MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
AGRESE A AGRESIVITA U DĚTÍ A MLÁDEŽE MŠMT ČR 8 vyučovacích hodin
AGRESE A AGRESIVITA U DĚTÍ A MLÁDEŽE A JEJICH ŘEŠENÍ V PEDAGOGICKÉ PRAXI MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
AGRESIVNÍ JEDINEC I MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
AGRESIVNÍ JEDINEC II MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
AKTUÁLNÍ STAV DROGOVÉ SCÉNY A PROBLEMATIKA NÁVYKOVÝCH LÁTEK VE ŠKOLE MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
AKTUÁLNÍ STAV ŠKOLSKÉ LEGISLATIVY MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
ASERTIVITA V ŘÍZENÍ MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ MŠMT ČR 8 vyučovacích hodin
BOZP a PO v regionálním školství MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
BOZP V REGIONÁLNÍM ŠKOLSTVÍ MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků základních uměleckých škol MŠMT 12 hodin
CESTOVNÍ NÁHRADY MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
CVIČENÍ A TECHNIKY NÁPRAVY SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST A JEJÍ ROZVOJ U ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL MŠMT ČR 8 vyučovacích hodin
ČTENÍM A PSANÍM KE KRITICKÉMU MYŠLENÍ MŠMT ČR 40 vyučovacích hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA JEDNIČKU MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
DĚTI S PROBLÉMOVÝM CHOVÁNÍM VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
DĚTI S PROBLÉMOVÝM CHOVÁNÍM VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH MŠMT 8 vyučovacích hodin
Dítě v krizové životní situaci MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
DOPLŇKOVÁ A JINÁ ČINNOST ŠKOLY MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
Efektivní zvládání konfliktů - základní strategie MŠMT ČR 8 vyučovacích hodin
FINANČNÍ ZDROJE, TOKY FINANCÍ VE ŠKOLSTVÍ MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
FORMATIVNÍ HODNOCENÍ MŠMT ČR 16 vyučovacích hodin
FYZIKA V POKUSECH MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
GLOBÁLNÍ VÝCHOVA ANEB POLYTECHNICKÉ HRÁTKY V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
HODNOCENÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ MŠMT ČR 8 vyučovacích hodin
HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ, VEDENÍ HODNOTÍCÍHO POHOVORU MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
HOSPITAČNÍ ČINNOST V SYSTÉMU PEDAGOGICKÉHO ŘÍZENÍ ŠKOLY MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU I OBCE MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
Hra ve vyučování prakticky MŠMT ČR 8 vyučovacích hodin
HYPERAKTIVNÍ, HYPOAKTIVNÍ A AGRESIVNÍ DÍTĚ MŠMT ČR 8 vyučovacích hodin
Inkluze v ZUŠ MŠMT ČR 8 vyučovacích hodin
INOVAČNÍ METODY V PEDAGOGICKÉ PRAXI MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
INVESTICE VE ŠKOLE MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
Jak bojovat se stresem MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
Jak bojovat se stresem a syndrom vyhoření MŠMT ČR 8 vyučovacích hodin
JAK LÉPE ZVLÁDAT OBTÍŽE PŘI KOMUNIKACI S RODIČI VE ŠKOLE MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
JAK NA DĚTI S PROBLÉMOVÝM CHOVÁNÍM? MŠMT ČR 8 vyučovacích hodin
JAK POMOCI AUTISTICKÝM DĚTEM VE ŠKOLE MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
JAK POMOCI DĚTEM S ADHD A ADD MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
JAK POMOCI DĚTEM SE SPECIFICKÝMI VÝVOJOVÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ SE ZAMĚŘENÍM NA PRAKTICKÁ CVIČENÍ MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
JAK POMOCI DĚTEM SE SPUCH SE ZAMĚŘENÍM NA PŘÍČINY A POSTAVENÍ ŽÁKA MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
Jak pomoci romským dětem ve škole MŠMT ČR č.j.: MSMT-12145/2017-1-571 8 vyučovacích hodin
JAK POZNAT, ZASTAVIT, PREVENTOVAT AGRESIVITU A ŠIKANU VE TŘÍDĚ MŠMT ČR 8 vyučovacích hodin
JAK PROPAGOVAT SVOJI ŠKOLU? MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
JAK RYCHLE A ÚČINNĚ NA PREZENTACE PRO ŽÁKY MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
JAK ŘÍDIT TÝM, JAK VÉST LIDI PRO SPOLUPRÁCI V TÝMU MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
JAK SPRÁVNĚ HODNOTIT SVÉ ŽÁKY? MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
JAK SPRÁVNĚ SESTAVIT ŠKOLNÍ RÁD MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
JAK ÚSPĚŠNĚ PRACOVAT S DĚTMI, KTERÉ MAJÍ PROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ MŠMT ČR 8 vyučovacích hodin
JAK VYTVÁŘET A VYUŽÍVAT FKSP VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
Jak vzbudit zájem žáků o učení MŠMT ČR 8 vyučovacích hodin
KARIÉRNÍ ŘÁD – PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
KÁZEŇ VE TŘÍDĚ A VE ŠKOLE MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
KOMUNIKACE V ŠIRŠÍ SOCIÁLNÍ SKUPINĚ, AUTORITA A MOC, KONFLIKTY A JEJICH ŘEŠENÍ MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
KOMUNITNÍ KRUH A PRÁCE SE TŘÍDOU V MATEŘSKÉ ŠKOLE MŠMT ČR 6 vyučoavcích hodin
KOMUNITNÍ KRUH A PRÁCE SE TŘÍDOU V ZÁKLADNÍ ŠKOLE MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
MARKETING ŠKOLY MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
MÁTE VE TŘÍDĚ AGRESIVNÍHO, NEKLIDNÉHO A VZDOROVITÉHO ŽÁKA? MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
MENTORSKÉ DOVEDNOSTI v rozsahu 32 hodin MŠMT ČR 32 vyučovacích hodin
MENTORSKÉ DOVEDNOSTI v rozsahu 40 hodin MŠMT ČR 40 vyučovacích hodin
MENTORSKÉ DOVEDNOSTI v rozsahu 56 hodin MŠMT ČR 56 vyučovacích hodin
MENTORSKÉ DOVEDNOSTI v rozsahu 80 hodin MŠMT ČR 80 vyučovacích hodin
MOLEKULÁRNÍ GASTRONOMIE MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
MOTIVACE VE ŠKOLSTVÍ ANEB JAK MOTIVOVAT BEZ PENĚZ MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
MOTIVAČNÍ NÁSTROJE VE ŠKOLE - MOTIVACE PEDAGOGŮ MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
MULTIMEDIÁLNÍ VÝCHOVA, VLIV MÉDIÍ MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
NA CO SI DÁT POZOR PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ VE ŠKOLSTVÍ MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
NÁPRAVA SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ PRAKTICKY MŠMT ČR 6 vyčovacích hodin
NÁPRAVA SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ PRAQKTICKY MŠMT ČR 8 vyučovacích hodin
NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOST MŠMT ČR 8 vyučovacích hodin
Nespecifické poruchy a projevy chování MŠMT ČR 8 vyučovacích hodin
NESPECIFICKÉ PORUCHY CHOVÁNÍ U DĚTÍ MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ A KARIÉRNÍ SYSTÉM MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
OSOBNÍ EFEKTIVITA MANAŽERA VE ŠKOLSTVÍ MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
OSOBNOST MANAŽERA - LEADERA VE ŠKOLE MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů MŠMT ČR 8 vyučovacích hodin
OSOBNOST UČITELE. DOBRÝ UČITEL MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
PERSONÁLNÍ POLITIKA A SYSTÉM ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ MŠMT ČR 8 vyučoavcích hodin
PERSONÁLNÍ PRÁCE V PARAGRAFECH MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
Porucha pozornosti s hyperaktivitou MŠMT ČR 8 vyučovacích hodin
PORUCHY CHOVÁNÍ I MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
PORUCHY CHOVÁNÍ II MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
PORUCHY OSOBNOSTI MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
PRÁCE S MIMOŘÁDNĚ NADANÝMI ŽÁKY MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
PRAKTICKÉ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI MANAŽERA VE ŠKOLSTVÍ MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
PRAKTICKÉ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI, UMĚNÍ JEDNAT, OBRANA PROTI MANIPULACI MŠMT ČR 8 vyučovacích hodin
PRÁVNÍ POSTAVENÍ ŘEDITELE ŠKOLY MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
Prevence syndromu vyhoření pro pedagogy MŠMT ČR 8 vyučovacích hodin
PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI UČITELŮ ŠKOL MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
PROBLÉMOVÉ DĚTI VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
PROJEVY ŠIKANY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ A BUDOVÁNÍ AUTORITY, POPULARITY A RESPEKTU UČITELE MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
PŘEDMATEMATICKÁ GRAMOTNOST A JEJÍ ROZVOJ U DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE MŠMT ČR 8 vyučovacích hodin
PSYCHOHYGIENA JAKO PREVENCE VYHOŘENÍ PRO PEDAGOGY MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
PSYCHOLOGIE INTERPERSONÁLNÍCH VZTAHŮ NA PRACOVIŠTI MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ A KRIMINALITA MLÁDEŽE MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DĚTÍ A MLÁDEŽE V DŮSLEDKU TÝRÁNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ A ZANEDBÁVÁNÍ MŠMT ČR 8 vyučovacích hodin
ROLE MATKY V SEPARAČNÍCH FÁZÍCH DÍTĚTE MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
ROMSKÝ ŽÁK VE ŠKOLE - specifika romské minority ve vztahu ke vzdělávání MŠMT ČR 8 vyučovacích hodin
ROMSKÝ ŽÁK VE ŠKOLE - SPECIFIKA ROMSKÉ MINORITY VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
ROZHODOVÁNÍ ŘEDITELE ŠKOLY VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ A MIMO SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
ROZPOČET ŠKOLY A JEHO TVORBA, HOSPODAŘENÍ S ROZPOČTOVÝMI PROSTŘEDKY MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
ROZVOJ MENTORSKÝCH DOVEDNOSTÍ - MENTOR, MENTORING MŠMT ČR 8 vyučovacích hodin
ROZVOJ SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ VYJADŘOVÁNÍ POCITŮ, DOJMŮ A PROŽITKŮ VČETNĚ ŘEČOVÝCH SCHOPNOSTÍ U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU MŠMT ČR 8 vyučovaích hodin
Řečový vývoj dítěte v předškolním věku MŠMT ČR 8 vyučovacích hodin
Řečový vývoj předškoláka MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
ŘEŠENÍ DROGOVÉ PROBLEMATIKY A TESTOVÁNÍ DROG V PEDAGOGICKÉ PRAXI MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ NA PRACOVIŠTI MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
ŘÍZENÍ ŠKOLY V PARAGRAFECH MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
Sexualita dětí a dospívajících MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
SOUČASNÁ PROFESNÍ ROLE ŽENY A STATUS ŽENY PEDAGOŽKY MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
SPECIFICKÉ FORMY PRÁCE S NADANÝMI DĚTMI MŠMT ČR 6 vyučovacích programů
SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ MŠMT ČR 8 vyučovacích hodin
SPECIFIKA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉHO PROSTŘEDÍ MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
Společné vzdělávání ve školách MŠMT ČR 8 vyučovacích hodin
SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE S RODIČI MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
SPOLUPRÁCE ŠKOLY S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
Spolupráce učitele a asistenta pedagoga MŠMT ČR 8 vyučovacích hodin
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
STRES A SYNDROM VYHOŘENÍ MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
STRES MANAGEMENT A TIMEMANAGEMENT V PRÁCI VEDOUCÍCH PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
ŠETRNÁ SEBEOBRANA VE ŠKOLSTVÍ MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
ŠIKANA JAKO NARUŠENÍ VZTAHŮ VE SKUPINĚ MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
Šikana ve škole MŠMT ČR 8 vyučovacích hodin
ŠKOLA A MÉDIA ANEB ČEHO SE VYVAROVAT A ČÍM SE ŘÍDIT? MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
ŠKOLNÍ ZRALOST MŠMT ČR 8 vyučovacích hodin
TECHNIKA VE MĚSTĚ MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
TIMEMANAGEMEMT - jak řídit výkon a čas a zvýšit svou osobní efektivitu? MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
TIME MANAGEMENT MŠMT ČR 8 vyučovacích hodin
TIME-MANAGEMENT - jak řídit výkon a čas a zvýšit svou osobní efektivitu? MŠMT ČR 8 vyučovacích hodin
TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PEDAGOGŮ A ŽÁKŮ V PRAXI MŠMT ČR 8 vyučovacích hodin
TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PEDAGOGŮ A ŽÁKŮ V PRAXI MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
TVOŘIVÁ KOMUNIKACE S VYUŽITÍM ASERTIVITY MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
TVOŘIVOST DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU MŠMT ČR 8 vyučovacích hodin
UČÍME SE HROU MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
UMĚNÍ JEDNAT, BÝT PŘESVĚDČIVÝ, ZÍSKÁVÁNÍ DŮVĚRY, OBRANA PROTI MANIPULACI MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
UMĚNÍ SEBEPREZENTACE, PŘÍPRAVA NA VEŘEJNÁ VYSTOUPENÍ MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
ÚSPĚŠNOST A NEÚSPĚŠNOST DĚTÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
ÚVOD DO MENTORINGU MŠMT ČR 16 vyučovacích hodin
UŽ PŮJDU DO ŠKOLY, ŠKOLNÍ ZRALOST DÍTĚTE MŠMT ČR 8 vyučovacích hodin
VEDENÍ LIDÍ A ŠKOLY - ŘÍDIT NEBO VÉST? MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
VEDENÍ LIDÍ, ŘÍZENÍ TÝMU MŠMT ČR 8 vyučovacích hodin
VYUŽITÍ HER PŘI PRÁCI SE TŘÍDOU MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
VYUŽITÍ PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ V PRÁCI PEDAGOGA MŠMT ČR 8 vyučovacích hodin
VYUŽITÍ PRÁCE V KOMUNITNÍM KRUHU VE ŠKOLSKÉ PRAXI MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
VZDĚLÁVÁNÍ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ŽÁKŮ MŠMT ČR 8 vyučovacích hodin
VZDĚLÁVÁNÍ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ŽÁKŮ MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
ZÁKONÍK PRÁCE A JEHO SPECIFIKA VE ŠKOLSTVÍ MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
ZÁKONÍK PRÁCE A JEHO SPECIFIKA VE ŠKOLSTVÍ I MŠMT ČR 7 vyučovacích hodin
ZÁKONÍK PRÁCE A JEHO SPECIFIKA VE ŠKOLSTVÍ II MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
ZLEPŠENÍ PRÁCE S INDIVIDUALITOU DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE MŠMT ČR 8 vyučovacích hodin
ŽENA VE ŠKOLE ANEB JAK SI LÉPE ROZUMĚT MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
ŽENA V POZICI VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA ŠKOLY NEBO ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin
100 DNÍ V NOVÉ FUNKCI ŘEDITELE MŠMT ČR 6 vyučovacích hodin