SEMINÁŘE - školství

  Celostátní vzdělávací setkání vedoucích pedagogických pracovníků zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy

  Celostátní vzdělávací setkání vedoucích pedagogických pracovníků ZUŠ

  Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě

  ON-LINE
   [17.09.24]  

  Logopedický asistent – podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární logopedická prevence

  Ostrava (on-line)

  Nespecifické poruchy chování u dětí

  ON-LINE
   [19.09.24]  

  Studium pedagogiky pro učitele cizích jazyků

  ON-LINE

  Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů střední školy

  ON-LINE

  Studium pedagogiky pro učitele praktického vyučování střední školy a učitele odborného výcviku střední školy

  ON-LINE

  Studium pedagogiky pro učitele uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SUŠ a konzervatoří

  ON-LINE

AKTUÁLNĚ

Líbí se nám projekt Anima Digitalis aneb Život s obrazovkou
Podívejte se na upoutávku k filmu Anima digitalis.
Novinka: publikace ZÁKON O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH A PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ
Publikace obsahuje aktuální stav zákona o pedagogických pracovnících a prováděcí předpisy s výkladem. Změny se týkají zejména pracovního poměru na dobu určitou, samostudia, odborné kvalifikace pedagogických pracovníků, změny financování, novely vyhlášky č. 317/2005 Sb., nařízeí vlády č. 75/2005 Sb.,…).
Studium pro asistenty pedagoga
Studiem pro asistenty pedagoga získá absolvent odbornou kvalifikaci pro výkon práce obou typů asistenta pedagoga uvedených v § 20 odst. 1 a 2 zákona č. 563/2004 Sb. V přechodném období do 28. 2. 2025 platí pro získání kvalifikace AP podmínky podle zákona o pedagogických pracovnících ve znění přede dnem účinnosti aktuální novely, tj. před 1. 9. 2023.
Nově nabízíme online kurz pro vychovatele, pedagogy volného času a asistenty pedagoga
Studium pedagogiky k získání kvalifikace vychovatele, pedagoga volného času a asistenta pedagoga