Vzděláváním k vyšší kvalitě péče o osobu blízkou
Specifika práce s osobami s poruchami autistického spektra - 1. část

akce je ukončena

 Místo konání: Domov mládeže Střední školy technické ve Žďáře nad Sázavou, Komenského 8
 Časový rozsah: 8.00 – 14.00 hod.
 Lektorský tým: Mgr.Daniela Kranátová – ze Vzdělávací agentury Mgr. Jana Fišerová, Hradec Králové
 Obsah:

 • Pervazivní vývojové poruchy
  Obsahem tohoto modulu je problematika pervazivních vývojových poruch. Účastníci se seznámí s jednotlivými typy poruch, jejich diagnostikou, depistáží, symptomy a možnou terapií. Naučí se používat vhodné postupy, řešit nejčastější problémy v chování.
   
 • Seznámení s problémovými  oblastmi
  Triáda problémových oblastí u osob s autismem. Možnosti řešení často se vyskytujících problémů při poskytování péče těmto osobám.
   
 • Výchovně vzdělávací proces u dětí s poruchami autistického spektra
  Seznámení účastníku s výchovně vzdělávacím procesem v rámci jednotlivých školských zařízení orientovaných na děti s PAS a s možnostmi spolupráce s institucemi v oblasti školství.
   
 • Intervence u lidí s PAS
   V tomto modulu se účastnící seznámí s možnostmi vzdělávacích a behaviorálních programů, strategiemi, terapiemi orietovanými na osoby s PAS.
   
 • Organizace zabývající se prací s lidmi s PAS 
  Součástí je i poskytnutí informací o organizacích, jejichž pomoci lze využívat.
   
  Účastníkům bude zajištěno občerstvení.
  Přihlášky prosím odesílejte do 19. 9. 2011 na adresu Asociace rodičů a přátel postižených dětí, Žďár nad Sázavou.

 

AKTUÁLNĚ

* Poslední výtisky publikace: Zákoník práce pro školy a školská zařízení s výkladem
Publikace zahrnuje změny od posledního vydání včetně novel z roku 2020 (změna koncepce dovolené, pracovního poměru na dobu určitou pedagogických pracovníků, změny v pacovnělékařských službách a další).