Vzděláváním k vyšší kvalitě péče o osobu blízkou
Specifika práce s osobami s poruchami autistického spektra - 2. část

akce je ukončena

 Místo konání: Domov mládeže Střední školy technické ve Žďáře nad Sázavou, Komenského 8
 Časový rozsah: 8.00 – 14.00 hod.
 Lektorský tým: Mgr.Daniela Kranátová – ze Vzdělávací agentury Mgr. Jana Fišerová, Hradec Králové
 Obsah:

 • Pervazivní vývojové poruchy
  Obsahem tohoto modulu je problematika pervazivních vývojových poruch. Účastníci se seznámí s jednotlivými typy poruch, jejich diagnostikou, depistáží, symptomy a možnou terapií. Naučí se používat vhodné postupy, řešit nejčastější problémy v chování.
   
 • Seznámení s problémovými  oblastmi
  Triáda problémových oblastí u osob s autismem. Možnosti řešení často se vyskytujících problémů při poskytování péče těmto osobám.
   
 • Výchovně vzdělávací proces u dětí s poruchami autistického spektra
  Seznámení účastníku s výchovně vzdělávacím procesem v rámci jednotlivých školských zařízení orientovaných na děti s PAS a s možnostmi spolupráce s institucemi v oblasti školství.
   
 • Intervence u lidí s PAS
   V tomto modulu se účastnící seznámí s možnostmi vzdělávacích a behaviorálních programů, strategiemi, terapiemi orietovanými na osoby s PAS.
   
 • Organizace zabývající se prací s lidmi s PAS 
  Součástí je i poskytnutí informací o organizacích, jejichž pomoci lze využívat.
   
  Účastníkům bude zajištěno občerstvení.

AKTUÁLNĚ

Vážení kolegové,
z důvodu karantény jsme přerušili probíhající kurzy a posunuli termíny konání vzdělávacích programů. Jakmile se situace stabilizuje, budete informováni o náhradních termínech. Současně je také omezen provoz kanceláře. V případě jakýchkoliv dotazů nám můžete volat na telefonní čísla 604 191 416, nebo 604 230 437, popř. je zašlete na e-mail fakta@fakta.cz. Přejeme všem pevné zdraví!
* Rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Do naší nabídky jsme nově zařadili rekvalifikační program Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky akreditovaný MŠMT. Součástí programu je také kvalifikační zkouška. Bližší informace najdete ve složce REKVALIFIKACE.
*Asistent pedagoga
Asistent pedagoga za zvýhodněnou cenu 8.500,- Kč