Vzděláváním k vyšší kvalitě péče o osobu blízkou
Základní sociální poradenství - 1. část

akce je ukončena

 

Termín konání:   16. 1. 2012
Místo konání: Domov mládeže Střední školy technické ve Žďáře nad Sázavou, Komenského 8
Časový rozsah: 8.00 – 14.00 hod.
Lektorský tým: Ing. Daniela Lusková – ze Vzdělávací agentury Mgr. Jana Fišerová, Hradec Králové
Obsah:
  • Sociální pojištění (důchodové pojištění, nemocenské pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – principy, jednotlivé dávky, orgány kompetentní k rozhodování o dávkách
  • Státní sociální podpora – principy, systém dávek, orgány kompetentní k rozhodování o dávkách
  • Systém sociální pomoci (ochrana rodiny a dítěte, ochrana před chudobou – pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum, sociální služby a péče o osoby se zdravotním postižením)
  • Systém péče o osoby se zdravotním postižením a jejich zaměstnávání (sociální služby a dávkové systémy pro osoby se zdravotním postižením, podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením, ustanovení zákona o zaměstnanosti
  • Ochrana rodiny a dítěte – zákon o rodině – základní přehled o ustanoveních týkajících se manželství, vztahů mezi rodiči a dětmi, vyživovací povinnosti, rodičovské zodpovědnosti, práv a povinností dětí
  • Sociálně právní ochrana dětí – zákonná úprava, oblasti, které zákon řeší, opatření sociálně právní ochrany dětí, zařízení sociálně právní ochrany dětí
 Účastníkům bude zajištěno občerstvení.
 Přihlášky prosím odesílejte do 9. 1. 2012 na adresu Asociace rodičů a přátel postižených dětí, Žďár nad Sázavou.

AKTUÁLNĚ

Nově nabízíme online kurz pro vychovatele, pedagogy volného času a asistenty pedagoga
Studium pedagogiky k získání kvalifikace vychovatele, pedagoga volného času a asistenta pedagoga