Vzděláváním k vyšší kvalitě péče o osobu blízkou
Koncept stimulace vnímání v péči o nemocné s poruchou vnímání - 1. část

akce je ukončena

Termín konání:      22. 3. 2012
Místo konání: Domov mládeže
Střední školy technické ve Žďáře nad Sázavou, Komenského 8
Časový rozsah: 8.00 – 14.00 hod.
Lektorský tým: Mgr. Jitka Dresslerová
Obsah:
  • Co je koncept stimulace vnímání
  • Proč je důležitý v ošetřovatelské praxi
  • Pravděpodobné vjemy a pocity nemocných s poruchou vědomí
  • Somatická, vestibulární a vibrační stimulace
  • Smyslové vnímání a jeho poruchy
  • Možnosti stimulace smyslového vnímání
  • Biografická anamnéza a její využití v praxi
 
Pro praktický nácvik si prosím přineste pohodlné volné oblečení a karimatku nebo jinou podložku na ležení.

 Účastníkům bude zajištěno občerstvení.

Přihlášky prosím odesílejte do 1. 3. 2012 na adresu Asociace rodičů a přátel postižených dětí, Žďár nad Sázavou.

AKTUÁLNĚ

Nově nabízíme online kurz pro vychovatele, pedagogy volného času a asistenty pedagoga
Studium pedagogiky k získání kvalifikace vychovatele, pedagoga volného času a asistenta pedagoga