Vzděláváním k vyšší kvalitě péče o osobu blízkou
Koncept stimulace vnímání v péči o nemocné s poruchou vnímání - 2. část

akce je ukončena

Termín konání:      25. 4. 2012
Místo konání: Domov mládeže
Střední školy technické ve Žďáře nad Sázavou, Komenského 8
Časový rozsah: 8.00 – 14.00 hod.
Lektorský tým: Mgr. Jitka Dresslerová
Obsah:
  • Co je koncept stimulace vnímání
  • Proč je důležitý v ošetřovatelské praxi
  • Pravděpodobné vjemy a pocity nemocných s poruchou vědomí
  • Somatická, vestibulární a vibrační stimulace
  • Smyslové vnímání a jeho poruchy
  • Možnosti stimulace smyslového vnímání
  • Biografická anamnéza a její využití v praxi
 
Pro praktický nácvik si prosím přineste pohodlné volné oblečení a karimatku nebo jinou podložku na ležení.

 Účastníkům bude zajištěno občerstvení.

AKTUÁLNĚ

Vážení kolegové,
z důvodu karantény jsme přerušili probíhající kurzy a posunuli termíny konání vzdělávacích programů. Jakmile se situace stabilizuje, budete informováni o náhradních termínech. Současně je také omezen provoz kanceláře. V případě jakýchkoliv dotazů nám můžete volat na telefonní čísla 604 191 416, nebo 604 230 437, popř. je zašlete na e-mail fakta@fakta.cz. Přejeme všem pevné zdraví!
* Rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Do naší nabídky jsme nově zařadili rekvalifikační program Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky akreditovaný MŠMT. Součástí programu je také kvalifikační zkouška. Bližší informace najdete ve složce REKVALIFIKACE.
*Asistent pedagoga
Asistent pedagoga za zvýhodněnou cenu 8.500,- Kč