Vzděláváním k vyšší kvalitě péče o osobu blízkou
Koncept stimulace vnímání v péči o nemocné s poruchou vnímání - 2. část

akce je ukončena

Termín konání:      25. 4. 2012
Místo konání: Domov mládeže
Střední školy technické ve Žďáře nad Sázavou, Komenského 8
Časový rozsah: 8.00 – 14.00 hod.
Lektorský tým: Mgr. Jitka Dresslerová
Obsah:
  • Co je koncept stimulace vnímání
  • Proč je důležitý v ošetřovatelské praxi
  • Pravděpodobné vjemy a pocity nemocných s poruchou vědomí
  • Somatická, vestibulární a vibrační stimulace
  • Smyslové vnímání a jeho poruchy
  • Možnosti stimulace smyslového vnímání
  • Biografická anamnéza a její využití v praxi
 
Pro praktický nácvik si prosím přineste pohodlné volné oblečení a karimatku nebo jinou podložku na ležení.

 Účastníkům bude zajištěno občerstvení.

AKTUÁLNĚ

* Rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Do naší nabídky jsme nově zařadili rekvalifikační program Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky akreditovaný MŠMT. Součástí programu je také kvalifikační zkouška. Bližší informace najdete ve složce REKVALIFIKACE.
*Asistent pedagoga
Asistent pedagoga za zvýhodněnou cenu 8.500,- Kč
* Semináře Poruchy chování a Poruchy osobnosti
s naším předním psychopatologem PhDr. ANDREJEM DRBOHLAVEM