Vzděláváním k vyšší kvalitě péče o osobu blízkou
Arteterapie – využití artefaktu pro pracovníky v pomáhajících profesích - 1. část

akce je ukončena

Tento vzdělávací program je určen pro dvě skupiny účastníků po 15 osobách. Program je v rozsahu 24 hodin a je rozdělen do dvou víkendů (částí) po 12 hodinách, vždy 6 hod. výuky v sobotu a 6 hodin výuky v neděli. První část výuky (2 dny) proběhne 20. 4. - 22. 4. 2012 pro první skupinu účastníků a 4. 5. - 6. 5. 2012 pro druhou skupinu účastníků.

Místo a termín konání: Hotel Skalský dvůr, Lísek 52, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
20. 4. - 22. 4. 2012 pro první skupinu 
  4. 5. -   6. 5. 2012 pro druhou skupinu

Lektorský tým: Bc. Martina Krištofová-Sobihardová a Mgr. Libor Graclík

 

Obsah:  Kurz je orientován na sebepoznání tak, aby každý účastník odjížděl s osobní praktickou zkušeností z představených arteterapeutických technik s užitím klasických i akčních médií výtvarného vyjádření (kresba, akvarel, malba, koláž, akční malba, hlína - modelování, kombinované techniky, prostorová tvorba apod.). Podmínkou není umělecké nadání, znalosti či jakákoliv výtvarná zkušenost, ale ochota sdílení před skupinou, radost z rozvoje výtvarné práce a chuť získat povědomí o vlastním výtvarném výrazu. Kurz je zaměřen na prožitky, které provázejí samotný proces tvorby a s ní spojené psychické, psychosomatické projevy či stavy.

Účastníci se seznámí s metodikou jednotlivých technik a se zásadami skupinové arteterapie.

·   Úvod do problematiky

·   Cíl, proces, osobnost arte-terapeuta (či vedoucího), osobnost klienta, uspořádání a  průběh "arte" hodiny

·   Skupinová arteterapie - direktivní a nedirektivní způsob

·   Arteterapie a artefiletika

·  Úrovně práce s artefaktem

·  Využití práce s artefaktem u různých druhů klientů

·  Vývoj dětského výtvarného projevu

·  Arteterapeutické techniky

·  Shrnutí, dotazy, diskuze, doporučená literatura, možnosti studia a výcviku

 

Účastníkům bude zajištěno stravování a ubytování.

Přihlášky prosím odesílejte do 1. 4. 2012 na adresu Asociace rodičů a přátel postižených dětí, Žďár nad Sázavou a do termínu konání prosím uveďte, ve kterém termínu se budete programu účastnit.

 

 

 

 

AKTUÁLNĚ

* Právě vyšla publikace: Zákoník práce pro školy a školská zařízení s výkladem
Publikace zahrnuje změny od posledního vydání včetně novel z roku 2020 (změna koncepce dovolené, pracovního poměru na dobu určitou pedagogických pracovníků, změny v pacovnělékařských službách a další).