Vzděláváním k vyšší kvalitě péče o osobu blízkou
Ergoterapie

akce je ukončena

 

Termín konání: 3. 8. – 12. 8. 2012
Místo konání: hotel Na Ostrově, Na Ostrově 816, 266 01 Beroun
Časový rozsah: celkem 56 hodin výuky rozdělené do 9 dnů, výuka bude probíhat 8 dnů po 6,5 hodinách a poslední den 4 hodiny
Lektorský tým: Bc. Marika Hrůšová a Mgr. Marcela Rýpalová
Obsah: Kurz obsahuje teoretické seznámení s oborem, jeho začleněním do ucelené rehabilitace a uplatněním ve všech oblastech rehabilitace, dále přehled oblastí ergoterapie, jejích jednotlivých metod a technik využívaných u různého druhu postižení.
  • seznámení s metodou zjišťování úrovně pracovního potenciálu, jejím významem v ucelené rehabilitaci
  • ergodiagnostická testování
  • vytváření krátkodobých a dlouhodobých plánů
  • asistivní technologie
  • možnost výroby jednoduchých pomůcek z běžně dostupných materiálů
  • ergoterapie zaměřená na výchovu k soběstačnosti


Účastníkům bude zajištěno stravování a ubytování.

Přihlášky prosím odesílejte do 13. 7. 2012 na adresu Asociace rodičů a přátel postižených dětí, Žďár nad Sázavou.

 

 

AKTUÁLNĚ

Nově nabízíme online kurz pro vychovatele, pedagogy volného času a asistenty pedagoga
Studium pedagogiky k získání kvalifikace vychovatele, pedagoga volného času a asistenta pedagoga