Vzděláváním k vyšší kvalitě péče o osobu blízkou
Ergoterapie

akce je ukončena

 

Termín konání: 3. 8. – 12. 8. 2012
Místo konání: hotel Na Ostrově, Na Ostrově 816, 266 01 Beroun
Časový rozsah: celkem 56 hodin výuky rozdělené do 9 dnů, výuka bude probíhat 8 dnů po 6,5 hodinách a poslední den 4 hodiny
Lektorský tým: Bc. Marika Hrůšová a Mgr. Marcela Rýpalová
Obsah: Kurz obsahuje teoretické seznámení s oborem, jeho začleněním do ucelené rehabilitace a uplatněním ve všech oblastech rehabilitace, dále přehled oblastí ergoterapie, jejích jednotlivých metod a technik využívaných u různého druhu postižení.
  • seznámení s metodou zjišťování úrovně pracovního potenciálu, jejím významem v ucelené rehabilitaci
  • ergodiagnostická testování
  • vytváření krátkodobých a dlouhodobých plánů
  • asistivní technologie
  • možnost výroby jednoduchých pomůcek z běžně dostupných materiálů
  • ergoterapie zaměřená na výchovu k soběstačnosti


Účastníkům bude zajištěno stravování a ubytování.

Přihlášky prosím odesílejte do 13. 7. 2012 na adresu Asociace rodičů a přátel postižených dětí, Žďár nad Sázavou.

 

 

AKTUÁLNĚ

Vážení kolegové,
z důvodu karantény jsme přerušili probíhající kurzy a posunuli termíny konání vzdělávacích programů. Jakmile se situace stabilizuje, budete informováni o náhradních termínech. Současně je také omezen provoz kanceláře. V případě jakýchkoliv dotazů nám můžete volat na telefonní čísla 604 191 416, nebo 604 230 437, popř. je zašlete na e-mail fakta@fakta.cz. Přejeme všem pevné zdraví!
* Rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Do naší nabídky jsme nově zařadili rekvalifikační program Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky akreditovaný MŠMT. Součástí programu je také kvalifikační zkouška. Bližší informace najdete ve složce REKVALIFIKACE.
*Asistent pedagoga
Asistent pedagoga za zvýhodněnou cenu 8.500,- Kč