Vzděláváním k vyšší kvalitě péče o osobu blízkou
Aktivizační techniky v sociálních službách - 1. část

akce právě probíhá

Termín konání:      15. 10. 2012
Místo konání: Domov mládeže Střední školy technické ve Žďáře nad Sázavou, Komenského 8
Časový rozsah: 8.00 – 14.00 hod.
Lektorský tým: Mgr. Pavel Zikl, Ph. D., Mgr. Martina Melichárková, Bc. Tomáš Potůček
Obsah:
  • možnosti aktivizace u osob se zdravotním postižením
  • aktivizace prostřednictvím celoživotního vzdělávání
  • pohybová aktivizace u osob se zdravotním postižením 
 

 Účastníkům bude zajištěno občerstvení.

Přihlášky prosím odesílejte do 21. 9. 2012 na adresu Asociace rodičů a přátel postižených dětí, Žďár nad Sázavou.

AKTUÁLNĚ

PRÁVĚ VYŠLO: publikace ZÁKON O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH A PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ
Publikace obsahuje aktuální stav zákona o pedagogických pracovnících a prováděcí předpisy s výkladem. Změny se týkají zejména pracovního poměru na dobu určitou, samostudia, odborné kvalifikace pedagogických pracovníků, změny financování, novely vyhlášky č. 317/2005 Sb., nařízeí vlády č. 75/2005 Sb.,…).
Nově nabízíme online kurz pro vychovatele, pedagogy volného času a asistenty pedagoga
Studium pedagogiky k získání kvalifikace vychovatele, pedagoga volného času a asistenta pedagoga
Studium pro asistenty pedagoga
Studiem pro asistenty pedagoga získá absolvent odbornou kvalifikaci pro výkon práce obou typů asistenta pedagoga uvedených v § 20 odst. 1 a 2 zákona č. 563/2004 Sb. V přechodném období do 28. 2. 2025 platí pro získání kvalifikace AP podmínky podle zákona o pedagogických pracovnících ve znění přede dnem účinnosti aktuální novely, tj. před 1. 9. 2023.