Vzděláváním k vyšší kvalitě péče o osobu blízkou
Arteterapie – využití artefaktu pro pracovníky v pomáhajících profesích - 2. část

akce je ukončena

Jedná se o pokračování první části tohoto vzdělávacího programu, která proběhla v dubnu 2012 pro první skupinu účastníků a v květnu 2012 pro druhou skupinu účastníků. 

Místo a termín konání: Hotel Skalský dvůr, Lísek 52, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem  

26. 10. - 28. 10. 2012 pro první skupinu 
16. 11. - 18. 11. 2012 pro druhou skupinu
 
Lektorský tým: Bc. Martina Krištofová-Sobihardová a Mgr. Libor Graclík


Obsah:
 Kurz je orientován na sebepoznání tak, aby každý účastník odjížděl s osobní praktickou zkušeností z představených arteterapeutických technik s užitím klasických i akčních médií výtvarného vyjádření (kresba, akvarel, malba, koláž, akční malba, hlína - modelování, kombinované techniky, prostorová tvorba apod.). Podmínkou není umělecké nadání, znalosti či jakákoliv výtvarná zkušenost, ale ochota sdílení před skupinou, radost z rozvoje výtvarné práce a chuť získat povědomí o vlastním výtvarném výrazu. Kurz je zaměřen na prožitky, které provázejí samotný proces tvorby a s ní spojené psychické, psychosomatické projevy či stavy.

Účastníci se seznámí s metodikou jednotlivých technik a se zásadami skupinové arteterapie.

·   Úvod do problematiky

·   Cíl, proces, osobnost arte-terapeuta (či vedoucího), osobnost klienta, uspořádání a  průběh "arte" hodiny

·   Skupinová arteterapie - direktivní a nedirektivní způsob

·   Arteterapie a artefiletika

·  Úrovně práce s artefaktem

·  Využití práce s artefaktem u různých druhů klientů

·  Vývoj dětského výtvarného projevu

·  Arteterapeutické techniky

·  Shrnutí, dotazy, diskuze, doporučená literatura, možnosti studia a výcviku

 

Pro účastníky je zajištěno stravování a ubytování.

AKTUÁLNĚ

Nově nabízíme online kurz pro vychovatele, pedagogy volného času a asistenty pedagoga
Studium pedagogiky k získání kvalifikace vychovatele, pedagoga volného času a asistenta pedagoga