Vzděláváním k vyšší kvalitě péče o osobu blízkou
Arteterapie – využití artefaktu pro pracovníky v pomáhajících profesích - 2. část

akce je ukončena

Jedná se o pokračování první části tohoto vzdělávacího programu, která proběhla v dubnu 2012 pro první skupinu účastníků a v květnu 2012 pro druhou skupinu účastníků. 

Místo a termín konání: Hotel Skalský dvůr, Lísek 52, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem  

26. 10. - 28. 10. 2012 pro první skupinu 
16. 11. - 18. 11. 2012 pro druhou skupinu
 
Lektorský tým: Bc. Martina Krištofová-Sobihardová a Mgr. Libor Graclík


Obsah:
 Kurz je orientován na sebepoznání tak, aby každý účastník odjížděl s osobní praktickou zkušeností z představených arteterapeutických technik s užitím klasických i akčních médií výtvarného vyjádření (kresba, akvarel, malba, koláž, akční malba, hlína - modelování, kombinované techniky, prostorová tvorba apod.). Podmínkou není umělecké nadání, znalosti či jakákoliv výtvarná zkušenost, ale ochota sdílení před skupinou, radost z rozvoje výtvarné práce a chuť získat povědomí o vlastním výtvarném výrazu. Kurz je zaměřen na prožitky, které provázejí samotný proces tvorby a s ní spojené psychické, psychosomatické projevy či stavy.

Účastníci se seznámí s metodikou jednotlivých technik a se zásadami skupinové arteterapie.

·   Úvod do problematiky

·   Cíl, proces, osobnost arte-terapeuta (či vedoucího), osobnost klienta, uspořádání a  průběh "arte" hodiny

·   Skupinová arteterapie - direktivní a nedirektivní způsob

·   Arteterapie a artefiletika

·  Úrovně práce s artefaktem

·  Využití práce s artefaktem u různých druhů klientů

·  Vývoj dětského výtvarného projevu

·  Arteterapeutické techniky

·  Shrnutí, dotazy, diskuze, doporučená literatura, možnosti studia a výcviku

 

Pro účastníky je zajištěno stravování a ubytování.

AKTUÁLNĚ

Vážení kolegové,
z důvodu karantény jsme přerušili probíhající kurzy a posunuli termíny konání vzdělávacích programů. Jakmile se situace stabilizuje, budete informováni o náhradních termínech. Současně je také omezen provoz kanceláře. V případě jakýchkoliv dotazů nám můžete volat na telefonní čísla 604 191 416, nebo 604 230 437, popř. je zašlete na e-mail fakta@fakta.cz. Přejeme všem pevné zdraví!
* Rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Do naší nabídky jsme nově zařadili rekvalifikační program Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky akreditovaný MŠMT. Součástí programu je také kvalifikační zkouška. Bližší informace najdete ve složce REKVALIFIKACE.
*Asistent pedagoga
Asistent pedagoga za zvýhodněnou cenu 8.500,- Kč