Vzděláváním k vyšší kvalitě péče o osobu blízkou
Psychohygiena jako prostředek zlepšování paměti, proti stresu a syndromu vyhoření

akce je ukončena

Termín konání:      10. 1. 2013
Místo konání: Domov mládeže Střední školy technické ve Žďáře nad Sázavou, Komenského 8
Časový rozsah: 8.00 – 15.00 hod.
Lektorský tým: Mgr. Miroslava Dohnalová, Ing. Zbyněk Dohnal
Obsah:
Cílem vzdělávacího programu je objasnit pojem syndromu vyhoření, vysvětlit různé příčiny, které mohou vést k syndromu vyhoření, a ukázat možnosti, jak syndrom vyhoření rozpoznat a jak mu předcházet. Cílem je také ukátzat, jak některé techniky dobré paměti mohou být využívány nejen na zlepšování a cvičení kognitivních funkcí, ale mohou mít i příznivý vliv na další aspekty života. Účastníci si vyzkouší, jak tyto techniky využívat při zvládání stresu, syndromu vyhoření a při trvalém rozvíjení mentálních a tvůrčích schopností. Získání teoretických a praktických znalostí pomůže zvládat řešení emocionálně náročných situací souvisejících s výkonem pomáhající profese, konkrétně péče o děti se zdravotním postižením.

 

 • Sociální prostředí a etika
 • Komunikace
 • Rétorika
 • Estetika
 • Myšlení, vnímání, učení a kognitivní kondice
 • Nácvik postupů pro prevenci syndromu vyhoření, techniky pro zlepšování paměti, učení a zvyšování kognitivní kondice
 • Základní techniky pro nácvik koncentrace
 • Uvolňovací, relaxační a koordinační cvičení
 • Základní techniky dobré paměti – techniky pro každý den
 • Základy technik podporujících rozvoj tvůrčích schopností
 • Cvičení senzorické paměti k relaxaci a koncentraci


Účastníkům bude zajištěno občerstvení.

Přihlášky prosím odesílejte do 4. 1. 2013 na adresu Asociace rodičů a přátel postižených dětí, Žďár nad Sázavou.

 

AKTUÁLNĚ

* Poslední výtisky publikace: Zákoník práce pro školy a školská zařízení s výkladem
Publikace zahrnuje změny od posledního vydání včetně novel z roku 2020 (změna koncepce dovolené, pracovního poměru na dobu určitou pedagogických pracovníků, změny v pacovnělékařských službách a další).