Vzděláváním k vyšší kvalitě péče o osobu blízkou
Dramaterapie

akce je ukončena

Místo a termín konání: Hotel Svratka, Na Vyhlídce 41, 592 02 Svratka
                                 19. - 21. 4. 2013

Obsah:

 • Seznámení s metodami a technikami dramaterapie
 • Základní teoretické informace o dramaterapii
 • Rozvoj vlastních dovedností na základě dramaterapeutických technik
         a strategií
 • Představení a praktická ukázka technik, které vedou k redukci tenze,
         rozvoji empatie, kreativity a k tělesné aktivaci u klienta ve smyslu
         individuální práce s neverbálními projevy emocí, intimním
         prostorem a dalšími projevy těla
 •        představení základních technik a metod dramaterapeutické práce
         ve skupině
   

Účastníkům bude zajištěno stravování a ubytování. Na výuku si prosím přineste pohodlné oblečení.

Přihlášky prosím odesílejte do 2. 4. 2013 na adresu Asociace rodičů a přátel postižených dětí, Žďár nad Sázavou.

 

AKTUÁLNĚ

* Poslední výtisky publikace: Zákoník práce pro školy a školská zařízení s výkladem
Publikace zahrnuje změny od posledního vydání včetně novel z roku 2020 (změna koncepce dovolené, pracovního poměru na dobu určitou pedagogických pracovníků, změny v pacovnělékařských službách a další).