Vzděláváním k vyšší kvalitě péče o osobu blízkou
MUZIKOTERAPIE

akce je ukončena

 

Tento vzdělávací program je určen pro dvě skupiny účastníků po 15 osobách. Program je v rozsahu 20 hodin a je rozdělen na dvě části. První část výuky (2 dny) proběhla v červnu 2011 pro obě skupiny a druhá (2 dny) proběhne v říjnu 2011 pro první skupinu a v listopadu 2011 pro druhou skupinu účastníků.

Místo a termín konání: Hotel Bystré  - 6. 6. - 8. 6. 2011 pro první skupinu 
                                                        8. 6. - 10. 6. 2011 pro druhou skupinu
                                 Radešín - říjen 2011 pro první skupinu 

                                                 listopad 2011 pro druhou skupinu

Obsah:

 • techniky muzikoterapie
 • hudební improvizace
 • hudební interpretace
 • zpěv písní
 • poslech hudby (účinky hudby na nefyziologické funkce)
 • pohybové aktivity při hudbě
 • psaní písní a kompozice hudby
 • hudební vystoupení
 • vhodnost využití s ohledem na druh zdravotního postižení
  a potřebnost rozvoje schopností (vlastností)
 • metodické řady a interdisciplinarita muzikoterapie s jinými
  psychoterapeutickými systémy
 • muzikoterapeutická intervence dle potřeb frekventantů
 • závěrečná zpětnovazebná reflexe - evaluace, kolokvium - ústní ověření
  schopnosti aplikace metod muzikoterapie v intervenci s vybranou cílovou skupinou

AKTUÁLNĚ

Vážení kolegové,
z důvodu karantény jsme přerušili probíhající kurzy a posunuli termíny konání vzdělávacích programů. Jakmile se situace stabilizuje, budete informováni o náhradních termínech. Současně je také omezen provoz kanceláře. V případě jakýchkoliv dotazů nám můžete volat na telefonní čísla 604 191 416, nebo 604 230 437, popř. je zašlete na e-mail fakta@fakta.cz. Přejeme všem pevné zdraví!
* Rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Do naší nabídky jsme nově zařadili rekvalifikační program Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky akreditovaný MŠMT. Součástí programu je také kvalifikační zkouška. Bližší informace najdete ve složce REKVALIFIKACE.
*Asistent pedagoga
Asistent pedagoga za zvýhodněnou cenu 8.500,- Kč