Vzděláváním k vyšší kvalitě péče o osobu blízkou
MUZIKOTERAPIE

akce je ukončena

 

Tento vzdělávací program je určen pro dvě skupiny účastníků po 15 osobách. Program je v rozsahu 20 hodin a je rozdělen na dvě části. První část výuky (2 dny) proběhla v červnu 2011 pro obě skupiny a druhá (2 dny) proběhne v říjnu 2011 pro první skupinu a v listopadu 2011 pro druhou skupinu účastníků.

Místo a termín konání: Hotel Bystré  - 6. 6. - 8. 6. 2011 pro první skupinu 
                                                        8. 6. - 10. 6. 2011 pro druhou skupinu
                                 Radešín - říjen 2011 pro první skupinu 

                                                 listopad 2011 pro druhou skupinu

Obsah:

 • techniky muzikoterapie
 • hudební improvizace
 • hudební interpretace
 • zpěv písní
 • poslech hudby (účinky hudby na nefyziologické funkce)
 • pohybové aktivity při hudbě
 • psaní písní a kompozice hudby
 • hudební vystoupení
 • vhodnost využití s ohledem na druh zdravotního postižení
  a potřebnost rozvoje schopností (vlastností)
 • metodické řady a interdisciplinarita muzikoterapie s jinými
  psychoterapeutickými systémy
 • muzikoterapeutická intervence dle potřeb frekventantů
 • závěrečná zpětnovazebná reflexe - evaluace, kolokvium - ústní ověření
  schopnosti aplikace metod muzikoterapie v intervenci s vybranou cílovou skupinou

AKTUÁLNĚ

Nově nabízíme online kurz pro vychovatele, pedagogy volného času a asistenty pedagoga
Studium pedagogiky k získání kvalifikace vychovatele, pedagoga volného času a asistenta pedagoga