Vzděláváním k vyšší kvalitě péče o osobu blízkou
Péče o imobilního klienta v sociálních službách (kompenzační pomůcky) - 2. část

akce je ukončena

 

Místo konání: Žďár nad Sázavou - Domov mládeže Střední školy technické,
Komenského 8
Termín: 20. 6. 2011
Počet účastníků: 10
Obsah:
 • nejčastější příčiny imobility a poruch hybnosti a jejich dopady, možnosti jejich prevence
  a zmírnění
 • pomůcky pro polohování, praktický nácvik jejich využívání
 • kompenzační pomůcky a možnosti jejich získávání
 • význam a možnosti polohování, specifika u jednotlivých skupin
 • seznámení s praktickou realizací polohování a využitím různých pomůcek, předcházení
  negativním dopadům imobility
 • možnosti stimulace pohybových aktivit
 • praktický nácvik a integrace pohybových aktivit do osobního plánu


Na tento vzdělávací program je možné se
přihlásit u paní Mgr. Jarmily Fraiové
- Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí - Klub "Úsměv"

AKTUÁLNĚ

Vážení kolegové,
z důvodu karantény jsme přerušili probíhající kurzy a posunuli termíny konání vzdělávacích programů. Jakmile se situace stabilizuje, budete informováni o náhradních termínech. Současně je také omezen provoz kanceláře. V případě jakýchkoliv dotazů nám můžete volat na telefonní čísla 604 191 416, nebo 604 230 437, popř. je zašlete na e-mail fakta@fakta.cz. Přejeme všem pevné zdraví!
* Rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Do naší nabídky jsme nově zařadili rekvalifikační program Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky akreditovaný MŠMT. Součástí programu je také kvalifikační zkouška. Bližší informace najdete ve složce REKVALIFIKACE.
*Asistent pedagoga
Asistent pedagoga za zvýhodněnou cenu 8.500,- Kč