Vzděláváním k vyšší kvalitě péče o osobu blízkou
Péče o imobilního klienta v sociálních službách (kompenzační pomůcky) - 2. část

akce je ukončena

 

Místo konání: Žďár nad Sázavou - Domov mládeže Střední školy technické,
Komenského 8
Termín: 20. 6. 2011
Počet účastníků: 10
Obsah:
 • nejčastější příčiny imobility a poruch hybnosti a jejich dopady, možnosti jejich prevence
  a zmírnění
 • pomůcky pro polohování, praktický nácvik jejich využívání
 • kompenzační pomůcky a možnosti jejich získávání
 • význam a možnosti polohování, specifika u jednotlivých skupin
 • seznámení s praktickou realizací polohování a využitím různých pomůcek, předcházení
  negativním dopadům imobility
 • možnosti stimulace pohybových aktivit
 • praktický nácvik a integrace pohybových aktivit do osobního plánu


Na tento vzdělávací program je možné se
přihlásit u paní Mgr. Jarmily Fraiové
- Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí - Klub "Úsměv"

AKTUÁLNĚ

Nově nabízíme online kurz pro vychovatele, pedagogy volného času a asistenty pedagoga
Studium pedagogiky k získání kvalifikace vychovatele, pedagoga volného času a asistenta pedagoga