Vzděláváním k vyšší kvalitě péče o osobu blízkou
Péče o imobilního klienta v sociálních službách (kompenzační pomůcky) - 2. část

akce je ukončena

 

Místo konání: Žďár nad Sázavou - Domov mládeže Střední školy technické,
Komenského 8
Termín: 20. 6. 2011
Počet účastníků: 10
Obsah:
 • nejčastější příčiny imobility a poruch hybnosti a jejich dopady, možnosti jejich prevence
  a zmírnění
 • pomůcky pro polohování, praktický nácvik jejich využívání
 • kompenzační pomůcky a možnosti jejich získávání
 • význam a možnosti polohování, specifika u jednotlivých skupin
 • seznámení s praktickou realizací polohování a využitím různých pomůcek, předcházení
  negativním dopadům imobility
 • možnosti stimulace pohybových aktivit
 • praktický nácvik a integrace pohybových aktivit do osobního plánu


Na tento vzdělávací program je možné se
přihlásit u paní Mgr. Jarmily Fraiové
- Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí - Klub "Úsměv"

AKTUÁLNĚ

PRÁVĚ VYŠLO: publikace ZÁKON O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH A PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ
Publikace obsahuje aktuální stav zákona o pedagogických pracovnících a prováděcí předpisy s výkladem. Změny se týkají zejména pracovního poměru na dobu určitou, samostudia, odborné kvalifikace pedagogických pracovníků, změny financování, novely vyhlášky č. 317/2005 Sb., nařízeí vlády č. 75/2005 Sb.,…).
Nově nabízíme online kurz pro vychovatele, pedagogy volného času a asistenty pedagoga
Studium pedagogiky k získání kvalifikace vychovatele, pedagoga volného času a asistenta pedagoga
Studium pro asistenty pedagoga
Studiem pro asistenty pedagoga získá absolvent odbornou kvalifikaci pro výkon práce obou typů asistenta pedagoga uvedených v § 20 odst. 1 a 2 zákona č. 563/2004 Sb. V přechodném období do 28. 2. 2025 platí pro získání kvalifikace AP podmínky podle zákona o pedagogických pracovnících ve znění přede dnem účinnosti aktuální novely, tj. před 1. 9. 2023.