JAK NA ADHD | 08.08.2017

Jakmile přijde řeč na ADHD (attention deficit hyperactivity disorder – hyperkinetická porucha) nebo na ADD (attention deficit disorder – porucha pozornosti), uslyšíte často z úst laiků „Jakápak hyperaktivita, dysfunkce nebo porucha – ty děti jsou prostě hloupé/líné/zanedbané/drzé.
Za našich časů žádné takové poruchy nebyly, učitelky nás řezaly a potřebnou látku se nakonec naučil každý.

Že je otázka poruchy soustředění v současnosti ve školství velkým problémem ale může potvrdit každý učitel. A ať už jsou příčiny jakékoli, pravdou je, že množství těchto dětí je velké a je potřeba, aby se s nimi učitelé naučili zacházet.
Zásadní je uvědomit si, že ADHD ani ADD nemá nic společného s morálkou ani s inteligencí, jedná se o neurovývojovou poruchu, která se projevuje už od raného dětství a časem buď zmizí, nebo přetrvá. Jedinci trpící těmito poruchami se těžko soustředí, snadno zapomínají, mají problém s dokončováním úkolů, u ADHD se navíc přidávají rychlé a nepřiměřené reakce, nadbytečné pohyby, časté hlasové projevy a další příznaky.
Děti s těmito poruchami mohou neobvykle reagovat i díky odlišnému zrakovému a sluchovému vnímání, které se dá ale do jisté míry ovlivnit. Abychom byli schopni s žáky s ADHD či ADD relevantně pracovat, je třeba tyto poruchy, jejich příčiny i projevy řádně pochopit a naučit se na ně teoreticky i prakticky reagovat.

S tím vám může pomoci náš kurz ADHD – Specifická porucha chování
V rámci šesti vyučovacích hodin se dozvíte vše o příčinách vzniku těchto poruch, o projevech a zvládaní hyper- i hypoaktivity, o poruchách soustředění, perseveraci myšlení, emocionalitě, motorice a intermodalitě takto „postižených“ dětí i o případných rizicích chování a jejich prevenci.
Připravte se na příchod žáků s ADHD s pomocí našeho kurzu a přesvědčte rodiče, že u vás jsou jejich děti ve správných rukách.