KURZ PRO NOVÉ ŘEDITELE ŠKOL | 08.08.2017

 

KURZ PRO NOVÉ ŘEDITELE

Přihlásili jste se do výběrového řízení, dostali se do užšího kola, absolvovali řadu rozhovorů a váš sen se najednou stal skutečností - jste ředitelem školy. Možná se teprve rozkoukáváte, možná už jste se s prostředím seznámili, ale stále před vámi stojí spousta práce - a my vám ji můžeme ulehčit.

Práce ředitele základní (střední, mateřské, vyšší odborné) školy v sobě zahrnuje množství nejrůznějších činností a vyžaduje od vás, abyste byli zběhlí v právu, pedagogice, psychologii, managerské činnosti a mnoha dalších oborech. I proto musí všichni nově jmenovaní ředitelé, kteří nastoupili do funkce po 1. 1. 2005, ze zákona povinně absolvovat Funkční studium řídících pracovníků škol a školských zařízení, a to do 2 let ode dne, kdy začali svou funkci vykonávat.

V našem kurzu získáte praktické informace o:

                 aktuálním stavu školské legislativy

                 právním postavení ředitele školy

                 uzavírání smluvních vztahů ve školství

                 sestavování školního řádu

                 ochraně osobních údajů žáků

                 odměňování zaměstnanců a kariérním řádu

                 personální politice a řízení lidských zdrojů

                 BOZP a PO v regionálním školství

                 marketingu školy a motivaci pedagogů

                 trestní odpovědnosti pedagogů a žáků

                 atd.

 

Toto studium, během kterého se dozvíte ty nejdůležitější informace z oblasti legislativy, ekonomiky, pracovního práva a řízení školy, je určeno nejen stavajícím ředitelům škol a školských zařízení, ale i jejich zástupcům nebo těm pracovníkům, kteří se na konkurz na vedoucí funkci teprve připravují a chtějí mít vůči svým soupeřům výhodu.

 

Kurz se koná v několika termínech v Praze a Brně a jeho zakončením je závěrečná zkouška, která obsahuje obhajobu písemné práce na vybrané téma, pohovor o stáži absolvované ve škole nebo školském zařízení a ověření získaných znalostí. Jeho účastníci následně obdrží osvědčení o absolvování s akreditací MŠMT ČR č. 37505/2014-2-927.