KURZY NA OBJEDNÁVKU PRO ZŠ A MŠ | 08.08.2017

S nástupem nového projektu MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ získaly školy novou možnost jednoduše a efektivněji čerpat dotace ze státních i evropských fondů. V rámci prvotního dotazníkového šetření byla zjištěna slabá místa, na která by se školy měly při plánování svých projektů a výběru jednotlivých šablon zaměřit. Zvolit si ale mohou i jiné šablony podle vlastní volby, s přihlédnutím ke specifikům a směřování konkrétní školy.

Šablony pokrývají oblasti týkající se personální podpory, osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů (MŠ i ZŠ), usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ (pouze pro MŠ), extrakurikulárních rozvojových aktivit a spolupráce s rodiči žáků (pouze pro ZŠ). V rámci plnění některých z těchto šablon musí pedagogičtí pracovníci absolvovat povinné akreditované kurzy – a právě ty Vám nabízí Vzdělávací zařízení FAKTA s.r.o.

Kromě časově pevně daných kurzů, které se zpravidla konají v Praze, Brně, Mikulově, Žďáru nad Sázavou, Ostravě nebo Ústí nad Labem, nabízíme i kurzy na objednávku. Kurzy na objednávku probíhají většinou v rozsahu 6-8 vyučovacích hodin a jejich velkou výhodou je to, že nemusíte nikam jezdit – my přijedeme za Vámi. Termín i místo konání kurzu si sami zvolíte tak, aby Vám maximálně vyhovovaly. Díky tomu ušetříte čas i energii, které byste jinak věnovali na cestu, a školení proběhne ve Vám známém a příjemném prostředí.

V naší nabídce najdete desítky kurzů, které se zabývají celým spektrem témat, od agresivity dětí a mládeže přes specifické poruchy chování až k inovačním metodám ve školní praxi. Připravujeme i speciální kurzy pro vedoucí pedagogické pracovníky, které se týkají oblastí, jako je hodnocení a rozvoj zaměstnanců, motivace pedagogických pracovníků, osobnost manažera – leadera ve škole nebo propagace vlastní školy. Využijte naši nabídku a nechte své zaměstnance proškolit zkušenými mentory, kteří svým oborům dobře rozumí a kteří za Vámi přijedou až domů.