HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ A ZPĚTNÁ VAZBA | 15.08.2013

Pokud jako vedoucí chceme, aby náš pracovní tým řádně fungoval, je třeba všem jeho členům pravidelně poskytovat zpětnou vazbu – tedy hodnotit jejich úspěchy i případné neúspěchy, přínos pro kolektiv, předkládat možné návrhy na zlepšení atd.
Zpětná vazba totiž nejen zlepšuje činnost jednotlivce, ale v důsledku i produktivitu práce celého týmu. Ne každý je ale schopný přijmout negativní hodnocení své osoby s nadhledem, proto je třeba dodržovat základní pravidla asertivní komunikace a na hodnotící pohovor se řádně připravit.
Důležitý je výběr času i místa pro hodnocení pracovní činnosti daného zaměstnance. Že nebudeme vytahovat jeho chyby a prohřešky před ostatními je jasné. Poskytnutí pozitivní zpětné vazby v přítomnosti ostatních kolegů se naproti tomu bránit nemusíme. Na hodnotící rozhovor je třeba si vyčlenit dostatečný prostor, abyste stihli probrat vše, co chcete, a aby byl čas i pro dialog. Je třeba si uvědomit, že cílem je zaměstnance upozornit na případné nedostatky a motivovat ho k lepší práci – toho rozhodně nedosáhnete obviňováním, nejasnými formulacemi nebo nezakrytou osobní kritikou.
Je třeba se vyjadřovat jasně, věcně a stručně, otevřeně sdělovat své názory, ale zároveň respektovat osobnost a názory druhého. Nebojte se ho zeptat, co si o dané situaci myslí. Možná zjistíte, že si vůbec nebyl vědom jakéhokoli prohřešku. Myslet na pocity druhého je při poskytování zpětné vazby chvályhodné, na druhou stranu vám nesmí přehnaná úzkost zabránit ve vyjádření potřebné kritiky. Podřízený by měl vědět, že smyslem hodnocení je zlepšení jeho výkonů a dovedností, ne výsměch nebo zbytečná kritika.

Snažte se nezobecňovat, ale popisujte konkrétní situace, kdy se dotyčný nezachoval vhodně, a navrhněte možné lepší řešení.
Zajímá vás, co ještě dělat či nedělat, aby podřízení přijímali vaše hodnocení kladně a něco si z něj odnesli?
Chcete se naučit, jak správně vést hodnotící rozhovor? Rádi byste se vyhnuli klasickým chybám v podávání zpětné vazby?

Potom se zapište na náš vzdělávací kurz pro řídicí pracovníky mateřských, základních i středních škol Hodnocení zaměstnanců, vedení hodnotícího pohovoru.
Semináře se konají na podzim v Praze a v Brně a zaberou vám pouhých pět hodin.