JAK SE POZNÁ A VYPILUJE ŠKOLNÍ ZRALOST? | 22.08.2017

Jedním z hlavních úkolů učitelů a učitelek v mateřské školce je připravit své svěřence na nástup do základní školy. Ten s sebou nese spoustu velkých změn – nutnost vydržet dlouhou dobu sedět na jednom místě, potřebu trvalého soustředění na výklad, odloučení od „starých kamarádů“ z mateřské školky…

Proto je třeba, aby bylo dítě dostatečně zralé, a to jak po stránce tělesné, tak duševní a sociální. Tělesnou zralost nejlépe posoudí pediatr, ale poznat ji můžete docela dobře i vy. U chlapců se předpokládá výška okolo 115 cm a váha zhruba 20 kg, děvčata bývají zpravidla o pět centimetrů menší, ale o kilo až dvě těžší.
V této době už by dětem měly začít narůstat druhé zuby, nohy i ruce se prodlužují. Z fyzického hlediska je třeba, aby děti nejen vydržely sedět celé dopoledne v lavici, ale aby také byly schopné unést těžší břemeno a aby dobře ovládaly jemnou motoriku. Duševní zralost znamená v zásadě zralost percepční a kognitivní. Je třeba, aby byla dostatečně vyvinutá prostorová orientace, schopnost rozeznávání tvarů a barev, sluchové rozlišování, ale i paměť, řeč, rozumové schopnosti nebo grafomotorika.
Dítě by mělo mít slovní zásobu v rozsahu deseti až čtrnácti tisíc slov, ze kterých je schopné utvářet celé a gramaticky správné věty. Také by mělo umět počítat alespoň do deseti a základem pro možnost dalšího vzdělávání je mimo jiné i základní orientace v čase a prostoru, stejně jako schopnost analytického a syntetického uvažování. Po stránce sociální je třeba, aby bylo dítě schopné vydržet během školního dne bez rodičů, aby se chovalo slušně a zodpovědně, nevyrušovalo a nevynucovalo si pozornost. Také by mělo dokázat navazovat sociální vazby se svými vrstevníky a uvědomovat si pravidla kolektivu. Dítě musí být schopné pracovat samostatně i ve skupině, podřizovat se autoritě (případně většině) a ovládat přehnané emocionální projevy.
Osvojení hygienických návyků v době před nástupem do základní školy je nejen samozřejmostí, ale hlavně nutností.

Chcete se postarat o to, aby děti pod vaším vedením dospěly ke školní zralosti snadno, rychle a navíc s chutí?
Přesně k tomu vám může pomoci náš kurz Školní zralost.

Celodenní seminář, který se koná v Praze a v Brně, je zaměřený na diagnostiku školní připravenosti a na možnosti včasné nápravy odhalených chyb. V našem kurzu se dozvíte, jak zábavnou formou procvičovat zrakové i sluchové vnímání, zlepšovat paměťové schopnosti nebo vylepšovat jemnou motoriku.
Část semináře se zaměřuje také na rozvíjení školní připravenosti u dětí s fyzickým hendikepem nebo u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Seminář je plný praktických rad a tipů, které vám pomohou rozvíjet dovednosti vašich svěřenců a co nejlépe je připravit na blížící se přechod do základní školy.