ŽÁCI S PORUCHOU OSOBNOSTI – DIAGNOSTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ | 22.08.2017

Během své učitelské praxe se mnohokrát setkáte s žáky drzými, nevychovanými, méně inteligentními nebo línými – zkrátka a jednoduše hůře vzdělavatelnými. Občas ale narazíte i na „tvrdší oříšek“, a to na žáka s poruchou osobnosti.

Některé poruchy jsou velmi těžce odhalitelné, jiné se naopak manifestují nepřehlédnutelnými projevy. Jako poruchy osobnosti se označují trvalé odchylky, které vytvářejí nevyváženou osobnost a které se rozvíjejí už v dospívání. Tyto odchylky ovlivňují uvažování dotyčného, a tím pádem i jeho chování, které může být pro zástupce většinové populace nepochopitelné.
Často se stává, že člověk s poruchou osobnosti nevidí chybu u sebe, ale u ostatních, což ještě více ztěžuje jeho interakci s okolím, začlenění do společnosti a plnění povinností, včetně těch školních.

Nejčastěji se poruchy osobnosti dělí do následujících oblastí a s následujícími příznaky:

  • Paranoidní porucha osobnosti: podezíravost, vztahovačnost, majetnictví, patologická žárlivost, nerealistické sebehodnocení, nedůvěřivost, bránění soukromí.
  • Schizoidní porucha osobnosti: samotářství, uzavřenost, nespolečenskost, odtržení od reality.
  • Disociální porucha osobnosti: lhostejnost ke společenským pravidlům, porušování norem, sebestřednost, necitlivost pro společenské normy, neschopnost pociťovat vinu.
  • Emočně nestabilní porucha osobnosti: emoční nestálost, změny nálad, impulzivita, nesnášenlivé chování, sklony k sebepoškozování.
  • Histriónská porucha osobnosti: nereálné vnímání skutečnosti, teatrálnost, snaha být středem pozornosti, „bájivost“ (přehánění, lhaní), manipulativnost, intrikaření, koketérie.
  • Anankastická porucha osobnosti: nejistota, nerozhodnost, puntičkářství, úzkostlivost, moralizování, snaha hodnotit a kontrolovat ostatní.
  • Úzkostná (anxiózní) porucha osobnosti: úzkostlivost, přecitlivělost, špatné snášení kritiky, pocity nejistotu a strachu, sebepodceňování, vyhýbání se zodpovědným činnostem.
  • Narcistická porucha osobnosti: sebestřednost, odtažitost, chladnost, neschopnost navázat pevný vztah, přesvědčení o vlastní dokonalosti, potřeba obdivu, arogance.
  • Závislá porucha osobnosti: strach z odmítnutí, pocity bezmoci a neschopnosti, snaha vyhnout se odpovědnosti a samostatnému rozhodování.

Máte podezření, že se mezi vašimi žáky nachází někdo s poruchou osobnosti a rádi byste zjistili, jak k němu správně přistupovat?
Potom absolvujte náš kurz Poruchy osobnosti (Ostrava, Brno, Praha) – na něm se dozvíte nejen spoustu důležitých informací o vývoji osobnostních poruch a o různých přístupech k nim, ale hlavně dostanete od skutečného odborníka rady ohledně toho, jak žáky s poruchou osobnosti poznat, ale také jak s nimi komunikovat, vzdělávat je a jak s nimi ve škole dále pracovat.