Novinka - kurz pro asistenty pedagoga | 29.09.2017

 

Novinka - kurz pro asistenty pedagoga


Za dva týdny začíná první z našich kurzů Studium pro asistenty pedagoga, který pořádáme v Jihlavě, Brně, Zlíně, Praze a Žďáru nad Sázavou. Každý z těchto kurzů zahrnuje čtyři víkendy, během kterých vás čeká nejen 80 hodin teorie, ale také 40 hodin praxe - tento kurz tedy v klidu zvládnete i při vašem současném zaměstnání nebo při škole. Po složení závěrečné zkoušky, která se skládá z obhajoby seminární práce a z absolvování teoretického testu, získáte osvědčení, které vám umožní začít se profesionálně věnovat práci asistenta pedagoga.


Vstupní předpoklady pro absolvování tohoto kurzu jsou minimální - stačí vám ukončené základní vzdělání a dobrý zdravotní stav. S tímto typem vzdělání (včetně ukončeného středoškolského vzdělání bez maturity) můžete vykonávat přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích, a to ve škole, ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, případně pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.


Absolventi kurzu Studium pro asistenty pedagoga, kteří do tohoto kurzu přicházejí se středoškolským vzděláním zakončeným maturitou nebo se vzděláním vysokoškolským, se mohou podílet na výkonu pedagogické činnosti přímo ve třídě speciální školy, ve které se učí žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve třídě “klasické” školy, kterou v rámci inkluzivního vzdělávání navštěvují i žáci se speciálními potřebami.


Jelikož kolonka “žáci se speciálními vzdělávacími potřebami” zahrnuje nejrůznější typy, od žáků s tělesným postižením přes žáky s vadou řeči až po ty, kterým byly diagnostikovány specifické poruchy učení nebo kteří pocházejí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, zaměřuje se tento kurz na nezbytné vědomosti nejen z oblasti pedagogiky a psychologie, ale také legislativy, speciální pedagogiky či komunikace. Absolventi se tak připraví na nejrůznější situace, kterým mohou ve svém budoucím povolání coby asistenti pedagoga čelit.


Pokud máte o tento typ práce zájem, nechybí vám chuť ani vytrvalost a potřebujete si jen doplnit formální vzdělání, pak na nic nečekejte a kontaktujte nás - místa na našich kurzech rychle mizí. Všechny vaše dotazy rádi zodpovíme na e-mailu fakta@fakta.cz  nebo na telefonu +420 566 620 520.