Novinky ve školské legislativě | 11.09.2017

 

Vzhledem k neustálým změnám, ke kterým ve školství dochází, je třeba si udržovat stálý přehled nejen ve svém oboru, ale také v oblasti školské legislativy - a právě k tomu slouží náš kurz Aktuální stav školské legislativy - novela Školského zákona a vyhlášky č.27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se SVP. Tento kurz je veden odbornicí na danou problematiku a zároveň autorkou mnoha publikací v daném oboru, JUDr. Hanou Polákovou, která vám veškeré novinky srozumitelně vysvětlí a ochotně zodpoví všechny vaše otázky.


V rámci její přednášky se dozvíte řadu informací o povinném předškolním vzdělávání a přednostním přijímání k předškolnímu vzdělávání, které se nyní týká dětí, jež před měsícem září dosáhnou pěti let. Stejně tak bude od letošního září zavedeno přednostní přijímání dětí čtyřletých, které patří do spádového obvodu dané mateřské školy. Pokud jako učitelé nebo ředitelé mateřské školy v této problematice tápete, pak je tento kurz určený právě pro vás.


Dalším okruhem, kterému bude věnována pozornost, jsou změny v práci pedagogicko-psychologických poraden v souvislosti s inkluzí, kterými se zabývá technická novela vyhl. 27/2017 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Tato novela byla připravena MŠMT jako reakce na problémy, které se objevily při snaze o implementaci novely školského zákona a měla by vycházet z komplexního vyhodnocení zkušeností s aplikací pravidel v oblasti společného vzdělávání. Jak se to podařilo a co z toho plyne pro poradny a školská zařízení můžete díky této přednášce posoudit i vy.


K dalším tématům probíraným v souvislosti se školskou novelou patří možnosti ochrany učitelů před šikanou ze strany žáků a také povinnosti ředitele v případě, že se jako jediným přijatelným řešením jeví vyloučení problémového žáka. Posledním, ale neméně důležitým bodem, je zavedení povinné výuky plavání a povinnosti, které z toho pro vedení školy plynou.


Ať už jste si novelu školského zákona přečetli a tápete v ní, nebo jste se s ní ještě neměli čas pořádně seznámit, díky našemu kurzu všechny změny rychle pochopíte a budete mít dostatek času začít je uplatňovat v praxi. Termín semináře je 12. října 2017, tak na nic nečekejte a pošlete přihlášku ještě dnes.