ADHD a ADD ve výuce | 16.10.2017

Ačkoli ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou) i ADD (porucha pozornosti bez hyperaktivity) patří k nejprobádanějším duševním a emocionálním poruchám a existuje pro ně mnohem více léčebných postupů než pro jiné poruchy v oblasti psychiatrie, přesto stále přináší nejen svým nositelům, ale i jejich okolí značné problémy. Kromě rodičů se s projevy ADHD a ADD u dětí musí potýkat zejména učitelé. Nejde přitom jen o to, že nesoustředěné jsou samotné děti s těmito poruchami. Zejména u dětí hyperaktivitou dochází často k tomu, že svým chováním narušují výuku a rozptylují pozornost i ostatních žáků.

Způsobů, jak omezit „škody“, které tyto poruchy během vyučování páchají, je celá řada. Ideální je samozřejmě prevence. Je třeba poznat projevy těchto poruch a v souvislosti s nimi uzpůsobit přístup k žákovi. Pokud si například uvědomíme, že jedním z hlavních problémů je deficit pozornosti a schopnost pouze krátkého soustředění na jednu věc, pak víme, že je nutné zadávat jednotlivé úkoly, často činnosti střídat a důsledně sledovat plnění požadovaného zadání. Jestliže je dané dítě impulzivní, vztahovačné a špatně se orientuje ve vlastních pocitech, snažíme se předcházet nedorozuměním, formulovat své požadavky co nejjasněji a také dodržujeme pravidelný režim dne, který děti uklidňuje a pomáhá jim.

Dalším způsobem, který může pomoci dítě s ADD či ADHD během výuky zvládat, je přizvání pedagogického asistenta, jehož úkolem je věnovat se právě těm dětem, který potřebují speciální přístup. Jelikož se poruchy pozornosti často spojují i se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie ad.), je individuální přístup a poskytnutí pomocné ruky u těchto dětí více než žádané. Značně pomáhá také zapojení rodičů, případně spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem.

Bojujete se zvládáním ADHD a ADD dětí ve výuce i vy? Rádi byste zjistili, co vám pomůže a čemu se naopak vyvarovat? Potom se přihlaste na náš seminář Jak pomoci dětem s ADHD a ADD! Seminář probíhá 1.11.2017 v Praze a vede ho speciální pedagožka Mgr. Helena Bednářová, jejíž dlouholeté zkušenosti nasbírané v praxi pomohou i vám.