Chůvy v roce 2018 | 22.02.2018

Do začátku letošního roku si základní a mateřské školy mezi sebou rozdělily přes 4 miliardy korun z evropských dotací. Kromě jiného tyto peníze poslouží v mateřských školách k zaplacení chův – právě jejich zapojení je podmínkou pro to, aby bylo možné do školek přijímat i dvouleté děti, které vyžadují speciální péči. Každý rok je u dětí totiž velice znát, a to jak v oblasti intelektuální kapacity, tak i samostatnosti nebo hygienických návyků. Hlavním úkolem chůvy je pomáhat učitelkám při obstarávání potřeb dítěte, při jeho obsluze a při zajištění bezpečnosti dětí a plynulého provozu školky. Zajištění chůvy, respektive přizpůsobení organizace vzdělávání, je tak vedle zajištění opatření týkajících se prostorových, materiálních, hygienických a bezpečnostních podmínek základní podmínkou pro to, aby mohly být do školek dvouleté děti přijímány. Lákalo by Vás živit se jako chůva v mateřské škole? Není nic jednoduššího! Povolání chůvy může vykonávat každý, kdo má alespoň základní vzdělání, je mu nejméně 18 let, má čistý trestní rejstřík, je v dobrém zdravotním stavu, nemá žádné logopedické vady a absolvuje kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Tento kurz zahrnuje celkem 160 hodin (84 hodin výuky a 76 hodin praxe) a po jeho absolvování získáte certifikát, se kterým se můžete ucházet o místo chůvy. Pak už stačí jen vybrat si školku, která se Vám líbí nejvíc, a vstoupit do nové životní etapy. Držíme palce!